Radar · Inrikes

Sextrakasserier kan öka självmordsrisk

De som utsatts för sextrakasserier begår oftare självmord än andra, visar en ny studie.

Att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet kan öka risken för att begå självmord eller självmordsförsök, enligt en ny studie. ”Det behöver uppmärksammas som ett arbetsmiljöproblem och prioriteras i arbetsmiljöarbetet”, säger docent Linda Magnusson Hanson.

Att utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats kan vara ett större arbetsmiljöproblem än vad man tidigare trott. Forskning har redan tidigare pekat på att för personer som utsatts ökar risken att drabbas av stress, depression och ångest till en grad som kan leda till sjukskrivning.

Men enligt ny forskning vid Stockholms universitet kan effekterna vara betydligt allvarligare än så: risken för att begå självmord eller självmordsförsök ökar.

Fördubblad risk

Studien visar att risken för självmordsförsök ökar med över 50 procent bland dem som drabbats, och att risken för att begå självmord fördubblas. Det kan handla om trakasserier från chefer, kollegor, patienter, kunder, elever eller passagerare.

Forskningen visar också att det inte går att urskilja någon tydlig skillnad mellan män och kvinnor i frågan.

– Man vet sedan tidigare att faktorer som att ha låga krav och ett dåligt socialt stöd på jobbet till viss del är kopplade till självmordsbeteende. Men här ser vi ett samband mellan den här typen av sociala faktorer, att relationer med arbetskamrater eller andra på arbete har betydelse i frågan, säger Linda Magnusson Hanson, docent vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, som lett studien.

Ännu oklart

Tyvärr vet man relativt lite om vilket typ av arbetsmiljö som bidrar till att sexuella trakasserier förekommer, enligt Linda Magnusson Hanson som menar att mer forskning behövs inom ämnet.

– Dock tyder mycket på att det sociala klimatet och chefernas ledarskap är väldigt betydelsefullt, säger hon.

Fakta: Om forskningsstudien

I forskningsstudien har över 80 000 svenskar i arbetsför ålder som besvarat en enkät om huruvida de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året. Personerna har besvarat enkäten under perioden 1995 till 2013. Dessa har sedan följts upp i genomsnitt 13 år i nationella register. Självmord och självmordsförsök identifierades utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

Studien har publicerats i British Medical Journal.

Källa: Stockholms universitet

Fakta: Hit kan du vända dig om du mår dåligt

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Här finns också hjälp:

Mind självmordslinjen: Telefon: 90101, chat.mind.se, mejlsvar@mind.se

Bris: Ring, mejla eller chatta. Telefon: 116 111.

Jourhavande präst: Telefon: 112.

Jourhavande medmänniska: Telefon: 08-702 16 80

Barn och ungdomspsykiatrin: Hitta närmaste mottagning på bup.se.

Källa: mind.se