Radar · Migration

Barn som flytt far illa inom EU: ”Skamligt”

Arkivbild.

Omkring 210 000 ensamkommande barn har lämnats utan tillräckligt stöd i Europa. Det slår Rädda barnen fast i en ny rapport. Många tvingas också in i ett skuggsamhälle med risk för övergrepp.

”Protection beyond reach”. Så heter den rapport som Rädda barnen presenterade under onsdagen.

Enligt rapporten har runt 210 000 ensamkommande barn sökt asyl i EU:s medlemsländer de senaste fem åren. Under samma period har över 700 barn mist livet när de försökt nå Europa via sjövägen, däribland treårige Alan Kurdi som drunknade 2015.

Till det följer ett okänt mörkertal av barn som inte har registrerats av myndigheterna. Många uppges gömma sig eftersom det finns en rädsla för att bli skickade tillbaka till landet man flytt ifrån.

I Rädda barnens rapport kritiserar man EU:s asyl- och migrationspolitik på en rad punkter. Man pekar bland annat på segdragna asylprocesser, stränga gränskontroller och andra restriktiva åtgärder där ensamkommande barn far illa.

"Europas ledare blundar"

– Det är skamligt hur Europa under de senaste fem åren har behandlat de allra sårbaraste barnen, i stunder då de verkligen behöver hjälp, säger Anita Bay Bundegaard, chef för Rädda barnens Europakontor, i ett pressmeddelande.

– Fortfarande dör barn vid EU:s gränser, men Europas ledare blundar för detta faktum, fortsätter hon.

För alla de barn som inte registreras av myndigheterna blir situationen särskilt utsatt. Där finns det en ännu större risk att barnen dras in i ett skuggsamhälle, långt bort från samhällets stödinstanser, med risk för exploatering och övergrepp.

Barn berättar själva om asylprocessen

I rapporten har man publicerat röster från flera ensamkommande barn som intervjuats, vissa med namn, andra anonymt.

”När vi försöker ta oss över gränsen blir vi misshandlade av poliserna. De är ofta brutala”, berättar Ahmed, 15, från Syrien, som intervjuades i Serbiens huvudstad Belgrad.

”Jag tror att de vill skrämma oss för att vi inte ska våga försöka igen. Jag har inte träffat min familj på länge nu”, berättar han vidare.

Även vittnesmål från processen inom Sveriges gränser finns representerade i rapporten.

”Processen hos Migrationsverket är riktigt illa. Det kan ta ett till tre år och det är verkligen orättvist. Man lär sig språket, man skaffar vänner, man lever som ett barn i Sverige, med rättigheter. Men man kan inte få någon säkerhet”, berättar en ensamkommande flicka som är anonym.

Rädda barnen: Skydda istället för att avvisa

Med sin rapport vill Rädda barnen uppmana EU och medlemsländerna att vidta ”alla behövliga åtgärder för att skydda barn i sårbar ställning”. Utgångspunkten ska vara skydda istället för att avvisa, skriver man.

– Vi måste lära oss av gamla erfarenheter. Den nya invandringspolitiken får inte formas på bekostnad av barns liv, säger Anita Bay Bundegaard.

Ensamkommande i Europa

Av de drygt 200 000 ensamkommande barnen som under de senaste fem åren har kommit till Europa är den största delen från Afghanistan, Syrien och Eritrea. Barnen har hamnat främst i Tyskland, Grekland, Italien och Sverige.
Av de cirka 35 000 asylsökande som har flyttats från Grekland och Italien till övriga Europa var endast 823 barn som saknade vårdnadshavare.
Antalet människor som kom sjövägen till Grekland nästan fördubblades från 2018 till 2019 (från 32 000 till 60 000 människor).
Källa: Rädda barnen, UNHCR, Eurostat, IOM

Fem uppmaningar från Rädda barnen

1. Slussa in barn direkt i asylprocessen så snart de anländer till ett medlemsland inom EU.
2. Ta fram en plan så att barn inte ska behöva sitta i förvar under asylprocessen.
3. Återförena barn med sina familjer så snart som möjligt inom tre månader från det att barnet har anlänt.
4. Se till att varje ensamkommande barn får tillgång till en vårdnadshavare inom 24 timmar från det att barnet har anlänt.
5. Upprätta fler och bättre lagliga migrationsvägar för barn.
Källa: Rädda barnens rapport ”Protection beyond reach”.