Glöd · Under ytan

Demokratisering eller en ny kupp? Thailand väljer väg

Suwanna Tallek har gripits av polisen efter att ha deltagit i en protest mot premiärminister Prayuth Chan-o-chas politik.

Gulskjortor och rödskjortor har länge dominerat politiken i Thailand, men på senare år har uppstickaren Future forward party pekat på en annan och mer demokratisk väg framåt. I februari tvingades partiet upplösa sig, men fortsätter som Freedom future movement. De kan få stor betydelse för Thailands framtid, skriver Göran Dahl på veckans Under ytan.

Thailändsk politik har till stor del under de senaste decennierna mest handlat om kampen mellan rödskjortor, gulskjortor och Thai rak thai party (Thailändare älskar thailändare – det parti som rödskjortorna stödjer) som satt i regeringsställning tillsammans med några koalitionspartier 2001–2006. 

Land mot stad

Partiet blev populärt, vann en jordskredsseger 2005 och fick egen majoritet i parlamentet, bland annat beroende på dess framgångsrika fattigdomsbekämpning med hjälp av subventioner till risodlande bönder i nordöstra Thailand.

Partiet förbjöds 2007 efter anklagelser om korruption och mutor, majestätsbrott och valfusk. Partiets ledare Thaksin Shinawatra vistades då utomlands. Han har inte återvänt till Thailand. Motståndarna – gulskjortorna – stödde Pad (People’s alliance for democracy/Phanthamit prachachon pheu prachathipatai) och var en politisk rörelse som uppstod som en protest mot Thaksin Shinawatra, dominerad av extremrojalister ur den urbana medel- och arbetarklassen i framför allt Bangkok. Motsättningen mellan de båda parterna sägs ofta handla om land mot stad, och även om det är en stark förenkling säger det en del om vad det handlar om.

Partiet pheu thai party (PTP – För thailändare-partiet) är det tredje försöket att genomföra Thaksin Shinawatras politik. Den 16 maj 2011 valdes Thaksin Shinawatras yngsta syster Yingluck Shinawatra till partiledare. I valet samma år fick partiet något oväntat majoritet och hon blev landets första kvinnliga statsminister.

Efter en stark politisk turbulens styrdes Thailand av en militärjunta med Prayut Chan-o-cha i spetsen 2014–2019. Undantagstillstånd, censur och självcensur blev det normala. Prayut Chan-o-cha styrde med järnhand och sa sig verka för nationell försoning och lovade att fria val skulle hållas, vilket skedde 2019.

Jämlikhet och decentralisering

I det valda parlamentet finns nu ett nytt parti som tydligt profilerar sig på vänster–höger-skalan: Future forward party (på thai: Phak anakhot mai, som bokstavligen betyder Partiet för en ny framtid), grundat i mars 2018 av Thanathorn Juangroongruangkit och Piyabutr Saengkanokkul, två välbeställda, unga och högutbildade män.

Thanathorn Juangroongruangkit berövades dock sin plats i parlamentet hösten 2019 på grund av anklagelser från landets författningsdomstol om att inneha aktier i ett mediabolag när han registrerade sig som en valbar parlamentskandidat. Han har nekat till anklagelserna med hänvisning till att han sålde dessa aktier en månad innan han registrerade sig.

En uppmärksammad händelse med Future forward party var att deras legalitet prövades i författningsdomstolen den 21 januari år eftersom man i sitt partiprogram och i olika uttalanden betonar vikten av sann demokrati i Thailand utan att nämna kungen och hans betydelse för det politiska systemet. Future forward party anklagades för majestätsbrott vilket kan ge flera års fängelse. Partiet frikändes men dess motståndare bidar sin tid och har inte gett upp.

Future forward party tvingades i februari att upplösas efter upptäckten att Thanathorn Juangroongruangkit hade gett ett mångmiljonlån till partiet förra året. Att andra partier har erhållit lån och bidrag från medlemmar och sympatisörer spelar ingen roll. Makten talar. Dessutom ser vi nya allianser, och att de röda och andra mindre partier, söker stöd hos unga studenter. Och Future forward party har nu blivit Forward future movement.

Partiets politiska plattform innefattar begränsningar av militärens makt, ökad socioekonomisk jämlikhet samt decentralisering av den omfattande och krångliga byråkratin.

”Mer demokrati, inte mindre”

Efter valet förra året nominerade Future forward party och sex allierade anti-junta-partier Thanathorn Juangroongruangkit som statsministerkandidat. Han förlorade och Prayut Chan-o-cha blev statsminister. Men valresultatet 2019, det första efter att militärjuntan abdikerade, kan ha gett dem hopp: Partiet fick nästan 18 procent av rösterna.

Thanathorn Juangroongruangkit är intressant som person och det kan nog i alla fall delvis förklara partiets framgångar. Han föddes 1978 i Bangkok och han är som sagt mycket förmögen och högutbildad. Hans familj äger Thailands största bildelstillverkare (Thai Summit). Trots detta brinner han för omfördelning och ökad jämlikhet, något han gjorde redan som student på Thammasat university på 1990-talet.

Thanathorn Juangroongruangkits vision för partiet har ända sedan dess grundande varit demilitarisering, stärkande av civilsamhället, möjlighet att ställa politiker till svars för deras beslut, en rättvis fördelningspolitik, decentralisering, ett utbyggt välfärdssystem med mera. Han har sagt i en tidningsintervju att: ”Vi behöver mer demokrati, inte mindre, för att lösa våra konflikter.”

Partiet har inga kontakter med byråkrater eller existerande politiker, bortsett från partiets egna och representanter från olika intressegrupper, till exempel en muslimsk studentorganisation och hbtq-aktivister. Partiledarens ord om sin uppgift låter så här: ”Mitt mål här i livet är att se till att kuppen 2014 kommer att vara den sista. För detta är jag beredd att bli fängslad, till och med att dö.” Och det finns en risk för det senare – han har mottagit ett stort antal dödshot.

Den närmaste framtiden

För att sammanfatta läget: maktmässigt har vi militären där de gula, extremrojalister och andra ur den gamla eliten som har stark makt. Premiärministern är även försvarsminister, vilket är talande. Samtidigt har de röda ett relativt stort stöd hos polisen.

– Kommer det att införas sann demokrati här? frågar jag en gammal vän och kollega. Han är övertygad om det, även om det kan dröja.

En yngre kollega, jurist och demokratiaktivist, betonar vikten av en ny, radikal generation som struntar i rött och gult, och vi har nyligen sett hur denna opposition gör sig bemärkt bland studenterna på flera universitet. Premiärminister Prayut Chan-o-cha har varnat för detta och en del fruktar för en ny militärkupp.

Den närmaste framtiden kommer att utvisa vilken väg Thailand kommer att gå och vilken roll Thanathorn Juangroongruangkit och hans parti kommer att spela. De har mäktiga motståndare.