Radar · Inrikes

Corona riskerar orsaka brist på läkemedel – så ska det undvikas

Läkemedelsverket föreslår till exempel ett nationellt system som har koll på tillgång och efterfrågan på läkemedel.

Covid-19 har ökat behovet av läkemedel och begränsat tillgången, en situation som kommer att fortsätta under pandemin. För att motverka att brist uppstår, föreslår Läkemedelsverket en rad åtgärder i en ny rapport.

I rapporten Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 som Läkemedelsverket har tagit fram på uppdrag av regeringen, föreslås en rad olika åtgärder för att säkra tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter som till exempel munskydd, coronatester och respiratorer.

– Flera av de länder som står för den huvudsakliga globala produktionen av läkemedel och medicinteknik har drabbats hårt av pandemin. Det påverkar dels produktionskapaciteten, dels de inhemska behoven av läkemedel. Sverige är därför i hög grad beroende av omvärlden för att kunna erbjuda en säker och effektiv sjukvård, säger Maja Marklund, direktör på Läkemedelsverket, på en presskonferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten tidigare i veckan.

Hur efterfrågan kan matcha befintliga resurser det närmaste året beror mycket på hur corona-smittspridningen utvecklar sig, nationellt som globalt. Och läget kommer att vara fortsatt känsligt för svängningar som exempel nya utbrott. Då är risken för till exempel läkemedelsbrist stor, enligt Läkemedelsverket.

Så undviks brist på läkemedel

För att motverka det här och planera för en mer säkrad tillgång på läkemedel och medicinska produkter nu och i framtiden, vill Läkemedelsverket:

1) Utveckla samarbetet mellan Sveriges olika regioner och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det har varit framgångsrikt under våren, enligt myndigheten och har underlättat tillgången på läkemedel med hjälp av till exempel en gemensam upphandling. Tidningen Läkemedelsvärlden har tidigare skrivit om det.

2) Få till internationella överenskommelser så att inte olika nationella  restriktioner stoppar läkemedel och medicinska produkter vid gränserna.

3) Bygga upp ett system som ger en heltäckande bild av tillgång och efterfrågan på läkemedel i Sverige. Med hjälp av det här systemet ska det gå att ta fram prognoser, bedöma risker och se när förebyggande åtgärder behöver göras för att kunna undvika bristsituationer.

4) Få till en tydligare  ansvarsfördelning när det gäller upphandling och inköp av medicintekniska produkter till hälso- och sjukvård.

5) Utveckla ett nationellt system med koll på vaccineringar mot covid-19. Med hjälp av det, ska det gå att se när någon behöver få nytt vaccin för att kunna få ett så säkert skydd som möjligt.

Senare i höst kommer Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap som ett antal myndigheter och instanser står bakom. Hittills har den utredningen kommit med ett delbetänkande.