Zoom

Black Lives Matter: Var tredje inom FN drabbade av rasism – ny enkät

Stora skillnader mellan hur internationell personal behandlas och hur lokalanställda behandlas inom FN.

Nya medarbetarundersökningar bland FN-personal i Geneve och New York har avslöjat att många anställda drabbats av rasism inom den egna organisationen. ”Jag kände mig mycket obekväm”, säger Roderic Grigson som arbetat med fredsbevarande insatser inom FN. Nu måste man agera och ta itu med rasismen, menar experter.

Världsorganisationen pläderar för alla människors lika värde. Samtidigt visar en färsk undersökning som genomförts bland 688 anställda hos FN i Genève att fler än var tredje säger sig antingen ha blivit personligen drabbad av rasdiskriminering, eller upplevt hur andra drabbats av det, på arbetsplatsen.

En annan undersökning genomförd av FN-facket i New York visar på liknande problem. I den undersökningen uppger 59 procent av de svarande att de inte anser att FN tillräckligt effektivt motarbetar orättvisor som baseras på etnisk tillhörighet, medan varannan uppger att de inte känner sig bekväma med att tala om den sortens diskriminering på sin arbetsplats.

Granska FN:s interna problem med rasism

Ett förslag som nu förs fram är att FN ska tillsätta en särskild rapportör med uppgift att granska den rasism som förekommer inom världsorganisationen. I dagsläget har FN över 80 sådana experter, ”särskilda rapportörer”, som har till uppgift att utreda olika former av människorättsbrott som begås i olika delar av världen.

Louis Charbonneau, chef för FN-avdelningen inom Human Rights Watch, säger till IPS att det som framkommit i de två medarbetarenkäterna är mycket oroande.

– FN:s ledare bör leva som man lär och arbeta för att få bort rasismen inom hela FN-systemet, säger han.

Samtidigt påpekar Louis Charbonneau att FN:s generalsekreterare Antonio Guterres tydligt har tagit avstånd från den rasism som förekommer i olika delar av världen.

– Han bör fortsätta arbeta för att FN ska vara en del av lösningen, och inte en del av problemet.

Louis Charbonneau påpekar samtidigt att det redan finns en särskild FN-rapportör mot rasism, och att det mandatet även innefattar möjligheten att granska situationen inom den egna organisationen.

– Men om medlemsstaterna anser att det skulle behövas en ny tjänst för att granska rasism inom internationella organisationer, och bidra med rekommendationer om vad som ska göras åt problemen, så skulle vi verkligen inte ha något emot det. Allt som görs för att motverka rasism är bra, slår Louis Charbonneau fast.

Internationell personal behandlas annorlunda än lokal

Roderic Grigson, som har tolv års erfarenhet av fredsbevarande arbete inom FN, berättar för IPS om hans egna erfarenheter i samband med att han var stationerad i Ismailia i Egypten.

– Där behandlades den internationella personalen på ett helt annat sätt jämfört med de lokala egyptierna.

Som exempel nämner han att nedsättande uttryck användes om personal som tillhörde lokalbefolkningen, och att de inte släpptes in till byggnadens sällskapsrum – om de inte tillhörde serveringspersonalen.

– Om jag ville ta med mig någon lokalt anställd person till baren för en bit mat så vägrades vi att komma in – även om det handlade om en person som jag under dagarna arbetade tillsammans med, berättar Roderic Grigson.

Han säger att attityden mot lokalbefolkningen var likadan på en lång rad platser han besökte inom sitt arbete för FN.

– Den internationella personalen i alla FN-missioner behandlade lokalbefolkningen som hantlangare. Jag kände mig mycket obekväm att arbeta i sådan sån miljö, berättar Roderic Grigson.

Vittnen som träder fram måste skyddas

Somar Wijayadasa, som har lång erfarenhet av arbete inom flera FN-organ, säger till IPS att FN nu tycks ha börjat vakna upp när det gäller frågan om rasism, efter 75 år. Han menar att rasdiskriminering alltid funnits inom organisationen, även om den ofta är diskret och subtil.

– Det är hög tid att FN:s människorättsråd utser en särskild rapportör med uppgift att utreda rasism inom organisationen. Och än mer viktigt – att FN ser till att skapa ett vattentätt skydd för personer som vittnar om rasdiskriminering på sina kontor och ser till att de inte drabbas av repressalier.

I en kommentar sade FN:s talesperson Stephane Dujarric i slutet av förra veckan att rasism är ett problem som måste motarbetas överallt i alla länder och ”inom organisationer, inklusive vår egen”.