Radar · Utrikes

Krisen djupnar i Västafrika: ”Det krävs en ny syn på hur terror bekämpas”

Säkerhetsläget i regionen Sahel har fortsatt att förvärras på grund av klimatförändringarna och den pågående pandemin.

Våld från väpnande grupper, fattigdom och flykt. De humanitära behoven i gränsregionerna mellan Mali, Burkina Faso och Niger fortsätter att stiga på grundh pandemins effekter. Det uppger FN, som vädjar till omvärlden om stöd till omedelbara insatser.

Dessutom har översvämningar förvärrat situationen ytterligare i regionen Sahel, söder om Sahara.

Vid ett högnivåmöte som hölls förra veckan vädjade FN:s generalsekreterare om 2,4 miljarder dollar i stöd för humanitär hjälp till alla de människor i området som drabbats av människorättsbrott och brist på mat. António Guterres sade att Sahel är drabbat av ett flertal kriser samtidigt och att antalet människor som drivits på flykt ökat mycket snabbt under de senaste två åren.

FN uppger att våldet mellan väpnade grupper, den omfattande fattigdomen och klimatförändringarna lett till att över 13 miljoner människor i regionen nu är i behov av humanitärt stöd. Närmare 7,4 miljoner riskerar akut brist på mat.

Ousmane Diallo, expert på Sahel vid Amnesty International, säger till IPS att det stöd som omvärlden tidigare bidragit med till de krisdrabbade länderna inte har lyckats vända utvecklingen.

– De strukturella problemen har inte åtgärdats, och situationen ute på fältet har inte förbättrats. Antalet flyktingar har ökat.
Enligt Ousmane Diallo har det samtidigt blivit allt fler väpnade grupper som är verksamma i regionen.

Klimatkris och pandemin förvärrar läget

Deltagarna vid förra veckans högnivåmöte betonade att krisen förvärrats ytterligare både av klimatförändringar och den pågående pandemin. Enligt FN:s humanitära chef Mark Lowcock är Sahel den region i världen där klimatförändringarna accelererar allra snabbast. Detta samtidigt som ”grundorsakerna” till den humanitära krisen – däribland den kroniska fattigdomen – inte har åtgärdats på rätt sätt.

Ousmane Diallo säger till IPS att klimatförändringarna innebär ett ytterligare hot mot regionens begränsade resurser, samtidigt som befolkningarna ökar. Under året har enorma översvämningar slagit hårt mot många städer i regionen.

–  Under de senaste 30 åren har allt fler människor flyttat in till regionens städer. Men städernas förmåga att stå emot klimatförändringarnas effekter är mycket begränsade, säger Ousmane Diallo.

Vid mötet sade FN:s biträdande representant för Västafrika och Sahel, Giovanie Biha, att den militärkupp som genomfördes i Mali i augusti är ett tecken på hur sköra de demokratiska framsteg som görs är. Hon sade samtidigt att de kommer att krävas ett ”paradigmskifte” i synen på hur terrorister ska bekämpas, och att det inte går att bara använda sig av militära metoder.

Mark Lowcock lyfte fram behovet av ett ökat stöd för att stärka kvinnors rättigheter, och tillgången på rent vatten.

–  Det är viktigt att det görs genomgripande insatser – det behövs åtgärder för att stärka säkerheten, men det måste också genomföras på ett sätt som skyddar och ger stöd till de lokala befolkningarna, betonade han.