Radar · Miljö

Ifrågasatt samarbete mellan WWF och elscooterföretag

Finurligt färdmedel eller miljöbov? WWF:s samarbete med elscooterföretaget Lime väcker frågor.

Världsnaturfonden och elscooterföretaget Lime inleder ett samarbete som ska bidra till renare städer. Klimatnyttan med de elektriska sparkcyklarna är dock omtvistad.

I en granskning från Ekot i fjol uppgav majoriteten av de tillfrågade att elsparkcykeln ersatte en promenad, buss eller tunnelbana. Bara två procent skulle istället ha tagit bilen. Expressen skrev om en amerikansk studie som visade att de sammantagna utsläppen från produktion, frakt, laddning, insamling och avverkan från elscootrar generellt producerar mer växthusgasutsläpp än dieselbussar. Fordonet livslängd är inte heller längre än ett par månader, rapporterade bland annat SVT.

I förra veckan meddelade Världsnaturfonden, WWF, att de inleder ett globalt samarbete med elscooterföretaget Lime i syfte att verka för mer beboeliga städer fria från föroreningar. Till Dagens arena säger Barbara Evaeus, klimatkommunikatör för WWF, att det är just osäkerheten kring huruvida elscootern förbättrar eller försämrar stadsmiljön som delvis är orsaken bakom samarbetet.

– Det är delvis därför vi jobbar med dem – eller med vilket annat företag som helst – för att de ska bli bättre och sätta ambitiösare klimatmål. Vi ser micromobilitet som en del av lösningen och då vill vi se att alternativen blir så hållbara som möjligt.

Inte en miljömärkning

Evaeus säger vidare till tidningen att Lime har höga ambitioner gällande klimatet när det utvecklar sin produkt, och att det är en sådan inställning som gör dem till en lämplig samarbetspartner. Samarbetet betyder inte att WWF kvalitetssäkrar fordonet ur miljösynpunkt, försäkrar hon Dagens arena.

– Nej, så är det absolut inte. Vi går inte i god för dem på något sätt bortsätt från de mål och de arbetet som drivs inom partnerskapet. Men företagen själva har ju insett att det inte är hållbart att ha scootrar som bara lever några månader. Limes modeller håller numera i ett år upp till 18 månader.

I maj publicerade OECD:s transportforum en artikel där man beräknat att Paris elscootrar släpper ut 12 000 ton koldioxid under ett år, lika mycket som  en fransk stad med 15 000 invånare. Flera städer har infört restriktioner, i Paris får exempelvis bara tre scooterföretag operera, och de har delvis valts ut efter miljömässiga kriterier. Den mest påtagliga olägenheten i vardagen brukar annars vara förarnas oförmåga att parkera fordonet på ett vettigt sätt.

– Vi tar vårt ansvar på högsta allvar och både vi och våra samarbetspartners jobbar med städerna för att hitta lösningar som förbättrar framkomligheten inom nuvarande stadslandskap i linje med politiska beslut, säger Barbara Evaeus till Dagens arena, apropå organisationens roll gentemot de städer som har begränsat användandet av elscootrar.

I ett pressmeddelande uppger Lime att de som en del av initiativet kommer att driva alla elcyklar och e-skotrar på 100% förnybar energi till alla kontor och lager. Företaget planerar också att införa en ny design med lägre koldioxidutsläpp genom att öka
användningen av återvunnet material, samt förbättra livslängden för både fordonet och batterierna.