Radar · Miljö

Guteland klimatgeneral i EU

Klimatlagen ska vara pådrivande mot klimatneutralitet, säger EU:s ny klimatgeneral Jytte Guteland.

EU:s arbete för klimatneutralitet får en tung svensk prägel – åtminstone i EU-parlamentet. Svenska ledamoten Jytte Guteland (S) blir ”klimatgeneral” för nollutsläpp år 2050.

Det lagförslag som EU-kommissionens lägger fram under onsdagen syftar till att göra EU klimatneutralt om 30 år. För att det ska kunna bli verklighet krävs klartecken från både medlemsländerna och EU-parlamentet. Det sistnämndas ja ska ordnas av Guteland.

– Jättestort och ansvarsfyllt, säger hon själv till TT efter att ha utsetts till parlamentets så kallade rapportör om klimatlagen.

Det är en ramlag som ska verka styrande för att få ner utsläppen.

– För mig kommer det att handla om helheten och att klimatlagen ska vara ambitiös och pådrivande mot klimatneutralitet och det är det stora målet, säger Guteland.

Kommissionen flaggade för sin klimatlag redan i december, då även EU:s stats- och regeringschefer – exklusive Polens – lovade att ställa upp på klimatneutraliteten.

Att kommissionen talat så brett och vitt om sin ”gröna giv” – Green deal på engelska – hoppas Guteland kunna utnyttja för att få till ordentliga åtgärder.

– Green deal och klimatlagen ligger väldigt mycket i centrum för kommissionens agenda och det förpliktigar alla EU:s institutioner och hela EU att göra mycket mer. Och det kommer jag att ta fasta på, säger Jytte Guteland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV