Radar · Integritet

Fortsatt svårt för separerade kvinnor på bostadsmarknaden

Ny bostad efter separation är ingen lätt affär för kvinnor, visar en kartläggning.

En kartläggning visar att kvinnor i åldern 40–44 år med små barn har svårare att finna en ny bostad efter separation, jämfört med män i samma situation. Kvinnorna har helt enkelt inte råd.

Det är den statliga banken SBAB som har kartlagt hur möjligheterna ser ut för kvinnor och män att finna en ny bostad vid separation. Resultaten baseras på medellön och medelpris för en trerummare och gruppen ifråga befinner sig i åldersspannet 40 till 44 år och har två barn i åldrarna fem till sju, som vårdnadshavarna har delad vårdnad om.

I kartläggningen framgår att männen kan köpa en trea i 8 av 20 kommuner medan motsvarande siffra för kvinnorna är noll.

– Vår undersökning visar att situationen är olika för kvinnor och män som separerar. Sedan kan man också anta att det finns de som både tjänar mer och som söker en billigare bostad. Dock är tendensen densamma som när vi gjorde samma undersökning 2018, att det är lättare för männen än för kvinnorna att få ihop kalkylen att hitta en passande bostad för sin varannan veckas tillvaro, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Beräkningarna är gjorda för Sveriges största kommuner, med Stockholm, Nacka och Göteborg i topp vad gäller prisläget för bostäder.