Glöd · Debatt

”Kan direkt demokrati lösa klimatkrisen?”

”Klimatrörelsen är politisk, men inte partipolitisk.

DEBATT Om vi introducerar löpande folkomröstningar om verkligt viktiga frågor, speciellt om den politiska och ekonomiska aktivitetens värdegrund, kan vi rädda naturen?

Den representativa demokratins största svaghet är att den innebär att folket delegerar sin rätt att delta i samhälleligt beslutsfattande till sina valda representanter. Människor alieneras då från intresset att skaffa nödvändig information i avgörande frågor.

Kan klimatkrisen vara en möjlighet till att introducera direktdemokrati, som betyder deltagande demokrati via folkomröstningar? Deltagarna i Fridays for future, med Greta Thunberg som portalfigur, är utan tvekan en global rörelse med huvudsakligen yngre deltagare. De som ser sin framtid hotad och försöker tvinga fram lösningar inom den rådande representativa demokratin, våra folkvalda runtom i världens demokratier.

Klimatrörelsen är politisk, men inte partipolitisk. Det betyder att i stort sett hela de parlamentariska spektrumen har sina anhängare inom rörelsen med undantag för några få klimatförnekare. Inom rörelsen finns även ekosocialister. Där tvivlar många på att de nödvändiga åtgärderna kommer att levereras varken av den representativa demokratin eller av någon globalt agerande organisation som FN eller liknande. Därför ser de som sin uppgift att radikalisera miljörörelsen och därmed tvinga fram politiska lösningar i klimatfrågan genom folkomröstningar.

Då uppstår frågan om hur det ska gå till rent praktiskt. Hur mobilisera på riksnivå en folkopinion med tillräcklig numerär för att framtvinga en folkomröstning som inte enbart är rådgivande? Vad krävs för att folkets vilja ska få genomslag inom den rådande representativa demokratin, för att inte tala om den ekonomiska makten?

Kan den pågående pandemin provocera fram medvetenhet om att virusepidemier som fågelinfluensa, svininfluensa, sars och nu covid-19 högst troligt är kopplade till klimatkrisen och skövlingen av naturen? Kan detta väcka en tillräckligt stark indignation, rädsla och ilska hos människor som gör att de verkligen får styrka nog att agera för att vända utvecklingen? 

Vi skulle då ha en demokrati som förenar den direkta och representativa dimensionen och som prioriterar människans och naturens välmående högre än vinst och pengar. 
Kapitalismen baseras på vinstmaximering och en kontinuerligt ökande konsumtion. Konkurrensen skapar och främjar ojämlikhet och egoism. Kapitalismens värdegrund är djupt motstridig mot principen att respektera både människan och naturen.

Det här är en utopisk vision. Men den kan visa vägen mot ett samhälle som vilar på en jämlik, solidarisk och ekologisk värdegrund. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV