Radar · Arbetskritik

Sjuknärvaro fortfarande 70 procent

Arbetsmiljöverkets nya rapport visar att 70 procent av alla som jobbar någon gång det senaste året gått till jobbet fast de har känt sig sjuka. Vilka effekter det får finns det mycket lite forskat om.

Sju av tio sysselsatta hade någon gång under 2018 arbeta (under de senaste 12 månaderna) trots att man utifrån sin egen bedömning varit sjuk och borde ha låtit bli, det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsmiljön 2019, som kom i förra veckan.

Varannan, eller 50 procent, av alla sysselsatta hade gått till jobbet sjuka minst två gånger och närmare 20 procent hade gjort det fyra gånger eller mer.

Enligt rapporten arbetade kvinnor oftare sjuka än män. Drygt 20 procent av kvinnorna och drygt 15 procent av männen hade gjort det minst fyra gånger det senaste året.

Inte belasta kollegorna

Vanligaste skälet kvinnor uppgav till att de gick till jobbet sjuka var att de inte ville belasta kollegor – närmare hälften kvinnorna angav det skälet.

Drygt 35 procent som angav den orsaken. Bland männen var det vanligaste skälet till sjuknärvo att de upplevde att ingen annan kunde göra jobbet. Nästan 45 procent av männen angav det skälet och 40 procent av kvinnorna.

Bara 30 procent av kvinnorna och 40 procent av männen hade ingen sjuknärvaro alls det senaste året jämfört.

Även vid föregående års rapport, Arbetsmiljön 2017, var det lika vanligt med sjuknärvaro, 70 procent ”hade någon gång under det senaste året arbetat trots att man utifrån sin egen bedömning var sjuk och borde ha låtit bli.”

I rapporten 2017 gjordes en jämförelse mellan fast och tidsbegränsat anställda som visade ”att tidsbegränsat anställda i betydligt högre grad inte ville bli sedda som lata”. Och där 20 procent av de med tidsbegränsad anställning var rädda att förlora jobbet, jämfört 4 procent för de med fast anställning.

Högt pris för sjuknärvaron

Även  om kring sjuknärvaro har ökat på senare år ökat, ”men övergripande kunskap saknas om riskerna för framtida ohälsa och om hur mycket produktiviteten minskar”, enligt forskare på Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Där har forskarna räknat ut att stress och ohälsa kostar miljonbelopp varje år. Där till exempel produktiviteten hos en person med högt stresshormon sänks i snitt med 9 procent och hos en person med sömnbrist sänks produktiviteten med 12 procent.

Forskning har tidigare visat att om man upprepade gånger går till jobbet fast man känner att man borde vara hemma så ökar risken för att drabbas av ohälsa och bli sjukskriven senare.

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle uppger till tidningen Prevent att det kan få negativa konsekvenser på lång sikt om man går till jobbet när man är sjuk.

– Redan vid en sjuknärvaro på två, tre gånger eller mer under ett år så ökar risken för framtida sjuk-aktivitetsersättning (som tidigare kallades sjukpension). För de som var sjuknärvarande fyra gånger eller mer ökade risken ännu mer jämfört med de som inte hade någon sjuknärvaro, säger han till tidningen.