Radar · Miljö

Minskade utsläpp från EU-länderna

"Vi får inte slappna av".

Utsläppen av växthusgaser har minskat samtidigt som unionens ekonomi har växt. I EU-kommissionens lägesrapport konstateras att nivåerna är lägre än de var 1990, men att mycket arbete återstår för att nå målen om nettonollutsläpp till år 2050

Under 2019 minskade utsläppen av växthusgaser från EU:s medlemsländer med 3,7 procent jämfört med 2018. Jämfört med 1990 är utsläppen 24 procent lägre, enligt en rapport från EU-kommissionen. Samtidigt har unionens BNP ökat med 1,5 procent, skriver Aktuell Hållbarhet.

De utsläpp som minskar mest är de som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ETS. Dessa utsläpp minskade med cirka 152 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en nedgång med 9,1 procent jämfört med 2018. Utsläpp som inte omfattas av ETS, från till exempel industri, transport och jordbruk, låg kvar på samma nivå, medan utsläppen från flygtrafik ökade med 3 procent.

Omställning i pandemins spår

I rapportens inledande kommentar säger EU-kommissionens vice ordförande för den gröna given Frans Timmermans att det är betryggande framsteg, men att det inte finns någon tid att vila på lagrarna: ”Vi måste öka våra insatser i ekonomins alla sektorer. Den europeiska gröna givens riktlinjer kommer att driva på den gröna omställningen och göra att vi kan minska utsläppen av växthusgaser snabbare, med målet att hamna 55 procent under 1990 års nivåer till år 2030”.

Den europeiska gröna given, The European green deal, är ett initiativ av Europeiska kommissionen för att göra Europeiska unionen klimatneutralt till 2050.

Rapporten konstaterar också att på grund av covid-19 kommer utsläppsnivåerna för 2020 att bli än lägre, men de riskerar att studsa tillbaka när hjulen börjar rulla igen. En speciell återhämtningsbudget med riktade medel har därför tagits fram för att hjälpa medlemsländerna att investera i en grön och digital omställning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV