Glöd · Ledare

Gröna fonder – inte ens hållbara på papperet

Under hösten har gröna fonder toppat listorna för de svenska småspararnas investeringar. Hos nätmäklare som Avanza och Nordnet är nu gröna fonder den mest köpta fondkategorin. Bland favoriterna finns Nordeas Klimatfond och Handelsbanken Hållbar Energi, även rekommenderad av Naturskyddsföreningen.

Att intresset för gröna fonder ökat är inte så konstigt i en apokalyptisk tid och ekonomi som allt mer styrs av börs och marknad. En persons privata sparande kan ofta ha större miljöpåverkan  än den från boende, resor och konsumtion sammantaget. Vissa beräkningar visar att 100 000 kronor i en genomsnittlig fond tillför atmosfären två ton koldioxid per år, vilket är högre utsläpp än 1 500 mils bilkörning.

Men hur hållbara är då de gröna alternativen?

Vid en närmare blick finner man att de ofta innehåller bolag med höga utsläpp, bristfälliga redovisningar i sin totala miljöpåverkan, undermåligt ansvar för underleverantörer och socialt ansvar som lämnar mycket kvar att önska. De flesta gröna fonder innehåller även verksamheter med stora delar djurförsök.

På Avanzas sajt är det lätt att navigera. Under varje fond redovisas bolagsinnehav och andelen ”ifrågasatta branscher” som kategoriseras under etiketterna djurförsök, vapen, militär industri, spel och kasino, pornografi, palmolja, kolkraft, gas och arktisk olja, kärnkraft, pälsindustri, tobak och alkohol. Här är det också omöjligt att hitta en ”hållbar” fond som inte innehåller en eller flera av dessa kategorier, utöver de rena konsumtionsföretagen som alla är vanliga inslag i den gröna fonddjungeln.

Låt oss gå igenom några av de mest populära gröna fonderna.

SEB Hållbarhetsfond Global investerar 20,73 procent i branscher med djurförsök och 1,58 procent i kärnkraft, utöver spridda innehav i kolkraft, vapen- och militärindustrin. I Nordea Klimatfond involverar 18,08 procent av innehavet djurförsök och 1,83 procent investeras i kolkraft. Swedbank Robur Ny tekniks innehav omfattar djurförsök till 14,92 procent och andra investeringar finns inom militärindustrin, spel och kasino.

Fonden Öhman Etisk Emerging markets innehåller 4,04 procent djurförsök och har sina största innehav i bolag med skyhöga koldioxidutsläpp, som till exempel det kinesiska high tech-konglomeratet Tencent Holdings, Alibaba Group Holding och China Construction Bank. Samtliga återkommer också frekvent i andra gröna och klimatmärkta fonder, vilket säger en del om kriterierna.

Men de svenska portföljerna är inte bättre. SEB:s Hållbarhetsfond Sverige placerar 22,63 procent i verksamheter med djurförsök och 1,54 procent i palmolja, medan Fonden Skandia Sverige Hållbar innehåller 10,7 procent djurförsök och en mustig gryta med företag vars koldioxidutsläpp är högre än hela nationers. Fonden Catella Sverige Aktiv H investerar 12,52 procent i djurförsök, men klassas som bättre än genomsnittet gällande utsläpp av växthusgaser. Hur det beräknas är en gåta, ett av fondens större innehav är klädjätten H&M.

När fondinformationsföretaget Morningstar har jämfört innehaven i gröna fonder med vanliga Sverigefonder påvisas inte heller någon större skillnad. Samma företag, som Volvo, Sandvik, H&M, SEB, Investor och Ericsson, förekommer oavsett fondernas etiketter.

Hållbarhet handlar med andra ord mer om marknadsföring än om verkligt innehåll.

Svanenmärkta fonder, som även de rekommenderas av landets stora miljöorganisationer, är inte ett dugg bättre. Svanenmärkta fonden CB Save Earth Fund investerar i såväl militärindustrin som i djurförsök och fonden CF Tillväxt Sverige, som är fonden med minst andelar i ifrågasatta branscher, har sina största innehav i företag som Skanska, Volvo och Electrolux.

Det är ett enda stort bedrägeri.

Podden Tillväxtparadigmet som går på djupet i många viktiga ämnen.

Den gröna tillväxt marknaden erbjuder är inte grön annat än till namnet.