Radar · Integritet

Löneskillnader minskar och jämställdhet ökar i Sverige

 Lönegapet mellan kvinnor och män minskar, enligt Nyckeltalsinstitutet, som årligen publicerar siffror från arbetsgivare, bland annat kopplat jämställdhet.

Den ekonomiska jämställdheten på arbetsmarknaden ökade under 2019, enligt jämställdhetsindex från analysföretaget Nyckeltalsinstitutet rapporterar facktidningen Civilekonomerna.

Vid en jämförelse ökade jämställdheten från en av sex yrkesgrupper till en av fem i yrkesgrupper. Enligt Nyckelinstitutets lista ökar även jämställdheten i ledningsgrupper.

Gällande korttidssjukfrånvaro ser den ungefär likadan ut för män och kvinnor, men kvinnor har däremot ungefär dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro jämfört med män. Nyckeltalsinstitutet ger en kommentar till facktidningen:

”Kvinnodominerade verksamheter med stora arbetsgrupper innebär ofta relationsjobb och kontaktytor med människor. Kvinnodominerade branscher utmärks dessutom av låga löner och fasta arbetstider som gör det svårt att arbeta på distans, vilket också skulle kunna förklara den högre sjukfrånvaron bland kvinnor.”

Fler kvinnor än män genomför också en högskoleutbildning, och får då ofta högre lön och chefspositioner, vilket anges som en förklaring till ökad jämställdhet i delar av arbetslivet.

”Enligt en beräkning från Nyckeltalsinstitutet måste andelen kvinnor med högskoleutbildning öka med 6 procent för att löneskillnaderna ska jämnas ut,” står det i artikeln.