Radar · Miljö

Coronakrisens långvariga miljöeffekter öppen fråga

Minskade utsläpp till följd av mindre trafik och nedstängda kraftverk har på kort tid förbättrat luftkvalitén på många håll i världen. Men vad händer när världen återgår till det normala?

Satellitbilderna talar sitt tydliga språk. Föroreningar lämnar plats för renare luft när hela städer står stilla, med motorvägar som gapar tomma och kraftverk som går på lägre kapacitet. Tyskland kan till och med uppnå sina klimatmål som ett resultat av nedstängningen, när ekonomin producerar mindre koldioxid, rapporterar den tyska nyhetskanalen DW. Hittills är utsläppen 40 procent lägre än i fjol.

En klar vinst på många sätt, då luftföroreningar dödar 7 miljoner människor om året. Men kommer effekterna att hålla i sig på längre sikt, när samhället förr eller senare återgår till ett mer normalt läge? Kommer medborgare och ekonomi att försöka ”kompensera” för uteblivna resor och stoppad produktion, med än högre utsläpp som följd? Kimberly Nicholas forskar om hållbarhet vid Lunds universitet, och hon menar att man först måste titta på anledningarna till varför utsläppen reducerats. Transporter utgör 23 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. När det gäller rutinresor, som till och från jobbet, så kommer du inte att ta igen resor du inte gjort på grund av hemarbete exempelvis, medan flygresor hör till en annan kategori.

– Det kan gå åt båda hållen. Det kan vara så att människor som undviker att resa nu uppskattar att spendera tid med sina familjer och fokuserar mer på en sådan prioritering, säger Kimberly Nicholas till BBC.

Ett sådant fokusskifte skulle kunna göra att de effekter vi ser i dag dröjer sig kvar, och bidra till hålla utsläppen på en lägre nivå. Men det kan också bli så att resandet bara skjuts upp och att utsläppen kommer tillbaka i samma skala.

Julia Pongratz, professor i fysisk geografi vid Münchens universitet, tror att effekten av pandemin kan komma att likna förloppet efter finanskrisen 2008. Precis som då har efterfrågan på oljeprodukter, stål och andra metaller fallit mer än för annan produktion. Emellertid är lagren rekordstora så produktionen kommer att komma ikapp, säger Pongratz till BBC. Pandemins utsträckning i tid är också en faktor som påverkar huruvida utsläppen kommer att studsa tillbaka.

– Just nu är det svårt att förutspå. Men det kan vara så att vi får se mer genomgående effekter på lång sikt. Om utbrottet fortsätter året ut kan efterfrågan från konsumenterna fortfarande vara låg på grund av förlorad inkomst. Produktion och användning av fossila bränslen kanske inte återupptas så snabbt, även om kapaciteten för det finns, säger Julia Pongratz.

Enligt OECD kommer den globala ekonomin att fortsätta växa under 2020, även om det sker i betydligt långsammare takt. I slutändan kan vi vänta oss en minskning av årets sammanlagda utsläpp, hur omfattande den blir återstår dock att se.

Men har ett kortare avbrott i utsläpp från både trafik och kraftverk någon reell inverkan i ett längre tidsperspektiv? Syre ställde frågan direkt till Kimberly Nicholas:

– Eftersom en del av kolet från fossil förbränning i princip stannar i atmosfären för alltid så krävs det ett totalt stopp av produktion och konsumtion av fossila bränslen för att stabilisera klimatet, säger hon.

En tillfällig minskning av växthusgaser kommer alltså inte att göra mycket utan utsläppen måste ner till noll, menar Kimberly Nicholas.