Radar · Integritet

Skolkoncern inför klädkod mot ”gängstilar”

På Jensen Educations grundskola i Göteborg är mjukisbyxor och midjeväskor inte önskvärda, i linje med koncernens nya klädkod.

Skolkoncernen Jensen Education inför klädkod på sina grundskolor. Enligt grundskolechefen har vissa klädstilar kopplingar till gängbildning, vilket kan skapa oro på skolan.

På Jensens grundskola i Göteborg presenteras koncernens nya klädkod i ett brev från rektorn till elevernas föräldrar. I brevet lyfter rektorn bland annat fram mjukisbyxor och midjeväskor som icke önskvärda, då sådana attribut enligt skolan kopplas till matchokultur, utanförskap och kriminalitet, skriver Göteborgs-Posten.

Jensen Education driver grundskolor i nio svenska städer. Enligt koncernens grundskolechef Mats Rosén har man infört klädrekommendationer på alla sina skolor, men den specifika skrivelsen om mjukisbyxor och midjeväskor gäller bara i Göteborg.

Skapar oro

Den övergripande rekommendationen uppges vara mer allmänt hållen, utan konkreta exempel.

– Vi vill träna eleverna inför verkligheten, då man anpassar sin klädsel efter olika situationer. Eleverna tillsammans med lärarna och skolledningen ska resonera sig fram till vad som passar på respektive skola, säger Mats Rosén till TT.

Genom klädrekommendationerna vill man bland annat komma ifrån vad man kallar ”gängstilar” – som Mats Rosén menar kan skapa oro på skolorna.

– Problemet är att en del attribut och klädstilar associeras till vissa grupper, och fokus hamnar mer på klädstilen i gruppen än på studierna. Det kan absolut skapa otrygghet om det blir grupper av elever som klär sig på ett visst sätt.

Frivillig rekommendation

Enligt Skolverket får svenska skolor inte kräva att elever ska ha skoluniform. Och rekommendationerna på Jensens grundskolor är frivilliga.
Mats Rosén vill inte specificera vilka typer av kläder det rör sig om.

– Det kan se olika ut. Det kan vara olika stilar. Det handlar mer om hur stämningen blir på skolan. Om det kommer in en grupp elever där fokus är mer på hur man är klädd och vilka kläder man har, än att fokusera på skolarbetet, så vill vi komma bort från det.

Fakta: Skoluniform

Enligt Skolverket får svenska skolor inte ställa krav på att eleverna ska bära en viss typ av kläder i skolan.

”Enligt skollagen och läroplanerna är individens frihet och integritet en del av den värdegrund som ska genomsyra skolan. Det är också skolans uppgift att låta varje enskild elev hitta sin unika egenart. Att välja sin klädsel kan vara ett sätt att göra det”, skriver Skolverket på sin hemsida.
Källa: Skolverket