Radar · Djurrätt

Jaktkritikerna: ”Gör din röst hörd om jakttider”

Naturvårdsverket föreslår att en permanent licensjakt införs på gråsäl och knubbsäl, efter att ha funnits på försök endast för gråsäl.

Fram till den 5 oktober kan vem som helst skicka in synpunkter på förslaget om nya jakttider som ska gälla i sex år. Nu uppmanar organisationen Jaktkritikerna alla miljö- och djurengagerade att skicka synpunkter till Näringsdepartementet.

– Remissinstansernas synpunkter har en marginell betydelse, medan remissopinionen är avgörande för hur utfallet blir för jakttidsförslaget, menar Christina Åkerblad, talesperson för Jaktkritikerna.

Bland de remissinstanser som yttrat sig hittills är majoriteten för jaktförslagen, som går ut på att jakttiderna i många fall förlängs och att fler sorters djur får jagas. Därför, menar hon, är det så viktigt att alla som är emot förslaget också gör sin röst hörd.

Vilka är Jaktkritikernas främsta synpunkter?

– Vi har en lång lista, men vi menar att jakttider generellt bör minskas – inte ökas som i Naturvårdsverkets förslag. En viktig punkt är också att vi anser att jakt eller jaktträning med lös eller drivande hund inte ska tillåtas, särskilt inte på rovdjur. I förslaget tillåts sådan jakt till och med före licensjakt.

En jägare och hans hund samlas med jaktlaget innan jakten ska börja
En jägare och hans hund samlas med jaktlaget innan jakten ska börja. Jaktkritikerna är starkt kritiska till att jaktträning med lös hund tillåts i den nya förslaget om jakttider, till och med innan licensjakten börjat. Arkivbild. Foto: Mikael Fritzon/TT

I två tidigare rundor under våren var det Naturvårdsverket som ville ha in synpunkter från olika remissinstanser. Sedan i somras är det Näringsdepartementet som fått ärendet på sitt bord och vill ha in synpunkter inte bara från remissinstanserna utan också från allmänheten. Och nu håller tiden på att rinna ut.

Vill du ha tips på vad du kan skriva? Här har Naturskyddsföreningen tagit upp några punkter som de är kritiska till.

Se även Jaktkritikernas synpunkter i faktarutan här nedan.

Här hittar du remissen: https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-av-naturvardsverkets-forslag-pa-jakttider

Läs också:
Tyck till om förändrade jakttider, Syre 24 september 2020

"Djurarter har reducerats till objekt"

Här är Jaktkritikernas synpunkter på förslaget om nya jakttider:
– Jakt eller jaktträning med lös eller drivande hund skall inte tillåtas, särskilt inte på rovdjur
– Jakttider måste generellt minskas – inte ökas som i Naturvårdsverkets förslag
– Vilt ska aldrig jagas under parnings-, dräktighets- och uppfödningsperioder.
– Jakt dygnet runt ska aldrig tillåtas på grund av stress för djuren, skottlossning och obehag för allmänheten
– Skyddsjakt med hjälp av helikopter, fordon och drivande hundar skall förbjudas
– Troféjakt på rödlistade rovdjur skall förbjudas
– Fällor och snaror skall förbjudas som jaktmetod (Ex: lodjur, räv, iller, mård, bäver med flera däggdjur samt fåglar)
– Alla förslag på skyddsjakt på enskilds begäran måste revideras
– Naturvårdsverkets förslag innebär genomgående försämringar för allt vilt. Etik och djurvälfärd har helt negligerats och den icke-jagande allmänhetens intressen av levande djur i gemensam natur åsidosätts. Alla djurarter har reducerats till objekt för människans ”brukande” trots klimatnödläge och förlust av biologisk mångfald.

Hit kan du skicka synpunkter om jakttiderna

Näringsdepartementet vill ha synpunkter senast den 5 oktober 2020. Ange diarienummer: N2020/01735/FJR.
Maila till: n.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till camilla.frisch@regeringskansliet.se.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV