Radar · Inrikes

Ingen disciplinåtgärd för knäböjande polis

Polisen har kommit fram till att den poliskvinna som knäböjde med demonstranter inte ska få någon disciplinåtgärd.

Polisen som knäböjde vid en Black lives matter-demonstration i centrala Stockholm 3 juni får inga disciplinära åtgärder av sin arbetsgivare.

Poliskvinnans agerande, att hon knäböjde med demonstranterna och höll i en skylt med texten ”white silence is violence” har väckt debatt och anmäldes av flera personer.

Inget av ärendena har lett till förundersökning, eftersom det inte anses falla under allmänt åtal. Däremot har det utretts internt av polisens grupp för skiljande och disciplin.

– Beslutet är att polisen åsidosatt sina skyldigheter om opartiskhet och riskerade att rubba tilltron till polisväsendet, men att det är att betrakta som ringa förseelse, säger Anna Westberg, presstalesperson vid Stockholmpolisen.

Sett till omständigheterna och den utsatthet som poliskvinnan var i anser utredningen att det är en ringa förseelse som inte är anledning till disciplinpåföljd.

TT har sökt Gunnar Edeland, chef för gruppen för skiljande- och disciplinärenden, som avböjer att kommentera beslutet ytterligare.