Glöd · Ledare

Gärna kultur och miljö – men inte på kommunens bekostnad

Falsterbo Strandbad ligger i Vellinge kommun i Sveriges allra sydvästligaste hörn. Man skulle av namnet att döma kunna tro att det är ett badhotell, men det är en konsthall och ett Naturum med fri entré –  en plats för naturupplevelser och lärande om miljö och kultur för alla åldrar. Här finns allt du vill veta om djur, växter, geologi och den historia som format det känsliga strandområdet i söder. Allt presenteras i utställningar och med aktiviteter för alla åldrar, där du som besökare uppmanas att själv gå ut och upptäcka miljön i närområdet. Konsthallen ställer ut flera konstnärer varje år och håller även i pedagogiska aktiviteter, visningar och samtal kring konst och kultur. 

Strandbadet öppnades så sent som 2016 men redan nu lägger Moderaterna i Vellinge kommun fram planen att konst- och naturverksamheten som de själva öppnade bör stängas. Det har inget att göra med att det kostar kommunen skattepengar, säger kommunstyrelsen, men ett spahotell med konferensanläggning planeras nu i utbyggda lokaler, och förlusten ska vändas till vinst genom att locka en köpstark målgrupp som trivs allra bäst med en dyr flaska bubbel i ett uppvärmt utebad. Hotellgästerna kommer att ha utsikt över den tjusiga havsnivån, som de obrytt beskådar samtidigt som den höjs ännu lite mer för varje flaska som öppnas. Obryddheten inför naturen runtomkring beror naturligtvis på att strandbadets nya besökare inte får någon information om havsnivåerna eftersom Naturum har stängt. Det befintliga utställningsmaterialet ska enligt kommunstyrelsens Carina Wutzler (M) istället flyttas ut till andra platser i kommunen, där skötsel och drift förslagsvis ska skötas av bibliotek eller lokala föreningar. 

Kanske hamnar Naturums material då ändå vid sidan av det nya hotellet så att man kan titta på det när man är på väg till poolen, och så kläms konsten in på ditt områdesbibliotek. Om några år är det där materialet dock inte så aktuellt längre och ingen får några resurser att utveckla det. Vaktmästaren på badhotellet eller bibliotekarien kan på grund av sina helt andra utbildningar, sina arbetsuppgifter och sin tidsbrist inte heller svara på några frågor varken om konsten som blev kvar eller om några strandfåglar, och då förpassas de där utställningarna slutligen till en sista vila i någon container. Så var det med den saken.

Jag är naturligtvis raljant, men jag ser ett framtida scenario där viktig kunskap om miljön går förlorad. Kunnig personal med kompetens att driva en riktad verksamhet planeras att sägas upp, vilket leder till en allt för vanlig lokal kompetensbrist inom miljö, natur och kultur. Kompetensen som byggt upp Naturum och konsthallen får flytta vidare till någon annan del av Skåne, kanske till Malmö eller ända till Stockholm eller Göteborg där det finns arbete. Och Vellinge utarmas till ännu en enahanda, anemisk och kulturfattig kommun som vill öka på intäkterna genom att locka med mer underhållande förströelse för en köpstark målgrupp (som ärligt talat kanske inte behöver mer underhållning och förströelse). 

De som besöker det stiliga hus som utgör Falsterbo Strandbad idag är till stor del förskolor, skolklasser, äldre och barn, och med ett beslut att stänga den skattefinansierade verksamheten visar kommunstyrelsen på ett förakt för den mindre köpstarka grupp som just de besökarna utgör, även om de säger att beslutet inte beror på ekonomin. Det är som om de plötsligt inte är goda nog för det hus som i ärlighetens namn byggdes åt dem? 

Oavsett hur kalkylerna såg ut när Strandbadet uppfördes så är det plågsamt tydligt att betalande gäster (läs: bubbelbadsugna konferensdeltagare) värderas lite högre än en icke betalande Natrurumbesökare. Och utbildade pedagoger och personal som är kunnig inom miljö, natur och kultur ersätts av frivilliga krafter eller bibliotekarier som med vänsterhanden får sköta det som en kulturkonservativ kommun anser vara onödigt att lägga pengar på. 

Kanske har det helt enkelt hela tiden varit allt för konstigt för Vellinge, kommunen som var först ut att förbjuda tiggeri, att ha ett gratis folkbildande kultur- och miljöcentrum som uppmuntrar till samtal och lärande om miljön omkring oss? För säkerhets skull är det bäst att de stänger ner det innan någon, gud förbjude, ser att de praktiskt taget ger bort pengar till konsthalls- och naturumbesökare. För det hade ju nästan varit lika illa som att skänka pengar till tiggare.

Att Vellinges oppositionspartier säger nej till att stänga ner Naturum.

Att kultur och miljö förväntas gå med vinst.