Radar · Miljö

Danmark storsatsar på vindkraft – möt ”Thor”

Till 2027 hoppas Danmark ha byggt färdigt sin hittills största vindenergipark.

Det är det största havsbaserade vindkraftsprojektet som Danmark hittills har satt igång. Nu tas de första stegen för ”Thor”.

Det är en enorm satsning som Danmark nu inleder med vindenergiparken Thor, tänkt att stå färdig år 2027. Enligt en artikel i Ny teknik ska parken kunna försörja 800 000 hushåll med el.

”Utbyggnaden av vindkraft till havs är helt central i regeringens ambition om 70 procents minskning av koldioxidutsläppen till 2030”, säger Dan Jørgensen, Danmarks klimat- och energiminister, i ett pressmeddelande.

För att jämföra med Sverige kan man nämna Björkhöjden, några mil öster om Östersund. Det är den största vindenergiparken i Sverige – totalt 90 vindkraftverk som tillsammans producerar cirka 800 gigawattimmar per år. Det motsvarar elanvändningen för 40 000 eluppvärmda villor eller hushållsel för 400 000 lägenheter.

Thor-parken ska stå ute till havs i Nordsjön, några mil utanför Thorsminde i västligaste Danmark. Förutsättningarna för att göra turbinerna så stora som möjligt, utan att det stör någon, ses därmed som goda.

Projektet inleds nu med att upphandlingsprocessen drar igång. De företag som lägger bud kommer få göra vissa specifika avväganden, vilket gör upphandlingen lite speciell, skriver Ny teknik.

Företagen kommer bland annat få välja kapacitet inom spannet 800-1000 megawatt. Tanken är att det ska göra projektet billigare per levererad kilowattimme.

Enligt det internationella energiorganet IEA kommer vindkraft vara EU:s största energikälla inom ett decennium.