Radar · Inrikes

Viljan att vaccinera sig minskar

Viljan att vaccinera sig minskar något i Sverige, enligt en studie, och ligger under Europasnittet.

Den svenska vaccinationsviljan mot covid-19 ligger under Europasnittet, enligt en studie. Sex av tio i Sverige vill vaccinera sig när ett vaccin blir klart.

Forskare i Sverige och sju andra europeiska länder följer hur vaccinationsviljan förändras under pandemin. I den senaste undersökningen från september deltog drygt 1 000 personer i Sverige. 59 procent svarade att de skulle ta ett vaccin mot covid-19. Det är färre än i maj, då 65 procent var intresserade av att vaccinera sig.

Genomsnittet för de åtta länderna som deltar är 68 procent. Endast i Frankrike var andelen som vill vaccinera sig lägre, 55,6 procent. Högsta vaccinationsviljan hade Storbritannien där 76,6 procent ville ta ett kommande vaccin. Deltagande länder är Tyskland, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Portugal och Italien.

De svenska deltagarna som säger nej till ett covid-19-vaccin anger flera olika skäl. Det vanligaste är rädsla för biverkningar och att man inte litar på att vaccinet kommer att vara tillräckligt säkert. Sju procent av dem som säger nej covid-19-vaccin svarar att de generellt är emot vacciner.

– Viljan att vaccinera sig mot det nya coronaviruset är stor i Sverige. Men den verkar minska något över tid, säger docent Fredrik Stiernstedt, en av forskarna vid Södertörns högskola som arbetar med projektet, till Läkemedelsvärlden.

Ett resultat som har överraskat Fredrik Stiernstedt är att personlig erfarenhet av covid-19 inte tycks påverka viljan att vaccinera sig.

Två frågeomgångar har nu genomförts och ytterligare en är på gång.