Radar · Politik

Piketty och S-studenter: Vänd ojämlikhet med internationella skatter

Den franske stjärnekonomen Thomas Piketty gästade nyligen ett seminarium om ­nationalekonomi arrangerat av S-studenter Arkivbild.

Ojämlikheten växer i Sverige, och den kan vändas genom internationella skattesamarbeten. Det är budskapet från stjärnekonomen Thomas Piketty och S-studenter i ett debattinlägg i DN.

Sverige sticker ut internationellt som det land där ojämlikheten växer snabbast, och Sverige borde ompröva sin EU-politik för att göra skattesamarbeten inom unionen möjliga. Det skriver Thomas Piketty,  professor i national­ekonomi vid Paris school of economics tillsammans med S-studenter på DN Debatt:

”Socialdemokraterna har historiskt motarbetat fördjupat skatte­samarbete inom unionen men det är dags att inse att Sverige inte förmår att bekämpa de växande klyftorna på egen hand. Endast tillsammans med Europa är Sverige starkt nog att kräva en rättvis beskattning.”

Bland orsakerna till att ojämlikheten i Sverige ökas nämns växande kapitaltillgångar och att skatter för de rikaste tagits bort.

”Det är inte rimligt att de rikaste blir rikare samtidigt som välfärden går på knäna. Om de extrema orättvisorna i skattesystemet inte åtgärdas är risken att såväl välfärdens finansiering som skattesystemets legitimitet under­mineras”, fortsätter debattörerna.

De menar att EU kan bli ett verktyg för att minska ojämlikheten, genom att införa gemensam beskattning av finanssektorn och en lägstanivå för bolagsskatter. Skatteplanering hos storbolag som Google, Facebook och Apple har beräknats stå för 40 procent av deras årliga vinster.

Om bolagsskatten blir vad debattörerna kallar ”korrekt” beräknas den för Sveriges del kunna inbringa 20 miljarder årligen, nära fyra gånger så mycket som den avskaffade värnskatten gav statsbudgeten.

Fotnot: Socialdemokraterna har i skrivande stund inte svarat på debattinlägget.