Radar · Miljö

FN-kampanjen: En yta större än Indien ska planteras med skog

FN vill öka takten för att återställa förstörd och skövlad mark.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation vill öka takten för att återställa skövlade områden och plantera skog. Målet är att återställa enorma områden motsvarande ett helt Indien.

Kampanjen som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) leder ska under tio år försöka återställa områden som har skövlats eller förstörts av människan. Det rör sig om 350 miljoner hektar, enligt ett pressmeddelande.

Ambitionen är att nå “the Bonn challange”, som lanserades 2011 med ett globalt mål om 150 miljoner hektar återställd mark till 2020, samt 350 miljoner hektar fram till 2030.

Och världen är på god väg, enligt FAO. En rapport från Unasylva, som är FAO:s internationella tidskrift för skogsbruk, visar att 63 länder, samt lokala myndigheter och organisationer redan sagt sig vilja återställa 173 miljoner hektar land under de senaste tio åren.

Kommit halvvägs

– Samhällen världen över måste övertygas om det globala återställningsprogrammet med rationella ekonomiska argument, medkänsla för nuvarande och framtida generationer och en känslomässig koppling till naturen”, enligt artikelförfattarna.

Just nu pågår studier i bland annat Kina, Kenya, Brasilien och Madagaskar för att se hur man kan skala upp projekten, samt stödja lokala initiativ ekonomiskt eller med teknisk expertis.

Nästa år startar också FN:s satsning på att återställa ekosystem, som ska pågå parallellt med FAO:s planteringen av skog fram till 2030.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV