Radar · Inrikes

Antalet smittade ökar – här är allmänna råden län för län

Människor i Region Skåne uppmanas att undvika resor i kollektivtrafiken.

Fem regioner i Sverige där smittspridningen tagit fart omfattas nu av lokala allmänna råd. Men råden ser inte likadana ut i alla regioner. Bland annat nämns inte kollektivtrafiken i råden för Stockholm, Västergötland och Östergötland.

Lokala allmänna råd för alla som vistas inom Region Stockholm, Västra Götaland och Östergötland:

Undvik inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer och gym. Nödvändiga besök kan göras i exempelvis apotek och mataffärer.

Undvik exempelvis möten, föreställningar, idrottsträningar och tävlingar. Det gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Undvik om möjligt fysisk kontakt med andra personer än de du bor med.

Nödvändig närkontakt, som vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden. Den som har covidliknande symtom ska dock undvika all nära kontakt med andra.

Råden omfattar även verksamheter och arbetsplatser, där alla verksamheter bör vidta åtgärder så att alla ska kunna följa råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan innebära att uppmana personal att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Råden för de tre regionerna gäller till den 19 november, men kan förlängas.

Region Skåne

Lokala allmänna råd för alla som vistas inom Region Skåne:

Undvik kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.

Undvik inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer och gym. Nödvändiga besök kan göras i exempelvis apotek och mataffärer.

Undvik exempelvis möten, föreställningar, idrottsträningar och tävlingar. Det gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar, matcher, cuper och tävlingar – särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.

Undvik om möjligt fysisk kontakt med andra personer än de du bor med.

Råden omfattar även verksamheter och arbetsplatser, och är likalydande som de i Region Stockholm, Västra Götaland och Östergötland.

Råden för Region Skåne gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.

Region Uppsala

Lokala allmänna råd för alla som vistas inom Region Uppsala:

Undvik kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.

Undvik om möjligt fysisk kontakt med andra personer än de du bor med.

Råden omfattar även verksamheter och arbetsplatser, och är likalydande som de i övriga regioner med allmänna lokala råd.

Råden för Region Uppsala gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.