Radar · Integritet

Kulturministern vill förenkla för den som kränkts i media

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vart vänder du dig om du anser att media har kränkt din personliga integritet och gjort intrång i ditt privatliv? Det beror på var publiceringen har skett. Något som kultur- och demokratiminister Amanda Lind vill ändra på.

Gör du en anmälan mot radio och tv om intrång i ditt privatliv är det i dag två olika instanser som granskar den, både granskningsnämnden och Allmänhetens medieombudsman, MO, eller Mediernas etiknämnd, ME.

Det betyder i praktiken att de olika instanserna skulle kunna komma till olika beslut, något som Amanda Lind (MP) ser som ett stort problem. Hon skriver i en artikel i Dagens media:

”Om enskilda anmäler till båda instanserna kan de olika organen komma till skilda beslut, vilket uppenbart skulle leda till osäkerhet och på sikt riskera att äventyra legitimiteten för det medieetiska systemet.”

I början av det här året blev det pressetiska systemet omgjort. Det som tidigare var Pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd, PO och PON,  ingår nu i Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd, MO och ME.

Syftet med förändringen var att få till ett mer sammanhållet, medieetiskt system.

Den gamla ordningen innebar att en person som upplevt sig lida skada av en mediepublicering först behövde lista ut till vilket av de granskande organen som hen skulle vända sig till.

Och när det gällde publicering i radio och tv behövde personen också veta om det skett i en ordinarie sändning eller om inslaget publicerats exklusivt på webben.

Men nu vill kultur- och demokratiminister Amanda Lind ta ett steg till:

”Därför föreslår regeringen i dag att sändningstillstånden inte längre ska ställa krav på respekt för enskildas privatliv. Därmed flyttas sådana prövningar från nästa år helt och fullt till MO/ME vilket gör att dubbelprövningar inte längre kan inträffa. Det innebär en förenkling för allmänheten och ökar avståndet mellan staten och public service.”

Ett och samma ställe för den här typen av anmälningar, oavsett vilket media som är inblandat – det föreslår kultur- och demokratiminister Amanda Lind i dag, i Dagens media.