Radar · Migration

700 miljoner euro ska hjälpa flyktingar från Venezuela

Venezuelanska flyktingar i Bogota, Colombia, före coronakrisen.

För flyktingar från Venezuela är coronakrisen en kris i krisen. Många som flytt på grund av hyperinflation och fattigdom tvingas tillbaka när gränser stänger och arbetstillfällen försvunnit i grannländerna. Nu skjuter organisationer till 700 miljoner euro för att hjälpa de hårdast drabbade.

Under en givarkonferens arrangerad av 29 organisationer samlades 700 miljoner euro in för att hjälpa över fem miljoner venezuelanska flyktingar, både i Venezuela och i grannländerna. Pengarna kommer fördelas till flera organisationer som arbetar i regionen, enligt ett pressmeddelande signerat sju humanitära organisationer. Organisationer med lokal närvaro kommer ta del av de insamlade pengarna – så att de mest sårbara individerna i nås.

– Vi förväntar oss att dessa nya resurser snabbt och effektivt kommer att nå de mest utsatta människorna. Miljontals venezuelanska flyktingar och migranter lever en kris inom en kris eftersom de har marginaliserats från de åtgärder som satts in under coronapandemin och lever under dåliga förhållanden, inklusive trångboddhet, utan tillgång till hälso- och sjukvård, och utan ekonomiska hjälp som följd på att de blivit arbetslösa, säger Asier Hernando Malax-Echevarría, Oxfams biträdande direktör för Latinamerika och Karibien, i ett pressmeddelande. 

BBC har tidigare rapporterat om hur dåligt förberett Venezuela är inför en situation som den pågående coronapandemin. Landet har 80 intensivvårdsplatser – men borde minst ha 2500, enligt läkaren Freddy Pachano i delstaten Zulia. Det rådde brist på läkemedel och sjukvårdsutrustning redan långt före spridningen av coronaviruset.

Nu har många som flytt landet också återvänt hem. Samtidigt är många venezuelaner fast i andra länder i regionen där de förlorat möjlighet till försörjning och inte har sin status reglerad. De står därmed utanför alla sociala skyddsnät.

– Med tanke på allvaret i denna pandemi har nära 50 000 venezuelanska migranter återvänt – många har vandrat via gränserna mellan Colombia och Venezuela. De nyligen insamlade resurserna måste nå de människor som är i störst behov för att kunna minska deras lidande. Tusentals har förlorat jobbet, har inte tillräckligt med pengar till mat, mediciner eller för att betala hyran, säger Dominika Arseniuk, landschef för Norwegian Refugee council i Colombia, enligt pressmeddelandet.