Radar · Inrikes

SL återupptar biljettkontroller

SL bussarna skyddar sina förare genom att låta passagerarna gå på bussen i den bakre ingången.

Från och med onsdag återupptas biljettkontrollen i Stockholms kollektivtrafik. Under coronapandemin ser SL hälften så många resenärer, och dubbelt så många plankare.

Biljettkontrollen ska bland annat ske vid avstigning på bussar och lokalbanor.

– Vi vill att stockholmarna ska veta att de kan bli kontrollerade. Vi tror att det kommer att öka viljan att köpa en biljett, säger Claes Keisu, pressansvarig på SL.

Sedan de ordinarie biljettkontrollerna upphörde i april har fusket ökat, enligt SL.

– Vi vet att det är många som har åkt utan biljett, framförallt på bussarna, där vi haft påstigning utan biljettregistrering, säger Claes Keisu, pressansvarig på SL.

Påstigning på bussar sker även fortsättningsvis i de bakre dörrarna, uppger Keisu.

– Saknar du helt möjlighet att köpa en biljett på ett annat sätt och har ett accesskort med reskassa så kommer du heller inte få en tilläggsavgift, säger han.

Under maj och juni fördubblades fusket på pendeltågen, jämfört med samma period förra året, enligt SL. I juni registrerade stationsvärdarna vid pendeltågen över 80 000 plankningar.

Samtidigt har antalet resor halverats under pandemin.

– Vi har förlorat biljettintäkter med cirka 100 miljoner kronor i veckan, säger Keisu.

TT: Hur har ni bedömt smittorisken i biljettkontrollen?

– Vi har pratat med biljettkontrollanterna och deras arbetsgivare som bedömer att de kan göra kontrollerna på ett säkert sätt. Står man mitt emot varandra och sträcker ut armen har man två meter mellan sig.

Biljettkontroller kommer undvikas vid trängsel, uppger Keisu.