Radar · Inrikes

Ingen oro kring skyddsutrustning inför hösten

Två visir går åt per covid-19 patient och vårddygn inom omsorgen.

Skyddsutrustning är A och O för att hålla virussmittan utanför vård- och omsorgsverksamheter. Inför hösten och en eventuell andra våg av coronaviruset vittnar flera kommuner om en god beredskap efter vårens erfarenheter.

En kollektiv oro för att virusläget ska bli värre till hösten håller kommunerna på tårna. Bristande tillgång på skyddsutrustning och uteblivna leveranser är något som alla vill undvika. Flera kommuner som TT har varit i kontakt med bedömer läget inför hösten som stabilt.

Katharina Lehtola jobbar i den centrala funktionen för materialförsörjning i Stockholms stad som upprättades i början av pandemin. Hennes uppdrag den här våren har varit att bygga upp säkra leverantörskedjor och ett säkert inflöde av skyddsmaterial till kommunens verksamheter. Inför hösten utgår kommunen från den förbrukning som var när smittspridningen var som störst.

– Det materialet som vi redan har, kombinerat med fortsatta inköp gör att vi klarar av en viss eskalering eller plötsliga förändringar, säger hon och fortsätter:

– Smittspridningen har ju gått ner så pass mycket och så pass fort över sommaren att det i sig har skapat ett litet lager hos oss.

Olika scenarier

I Malmö Stad har en operativ anskaffningscentral (OAC) bildats. OAC sköter inköp, förvaring och distribution av skyddsutrustning till hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.

Alvin Wendelius, upphandlare på OAC, bedömer att kommunen ligger på en bra nivå för den mesta skyddsutrustningen utifrån Länsstyrelsens rekommendation om ett lager som räcker i ungefär tre månader.

– Som det ser ut nu är materialtillförseln god. Vi har också en beräkningsfil beroende på lite olika scenarier för hur det ser ut med spridningen, säger Alvin Wendelius.
I Gällivare kommun har man bestämt sig för att utgå från det värsta scenariot. Ett scenario som Annette Viksten Åhl, chef för socialförvaltningen, anser att de redan upplevt då kommunen drabbades av ett virusutbrott som spred sig snabbt.

– Vi har siffror på hur mycket det gick åt av allt så vi vet ganska exakt hur mycket vi behöver beställa, säger hon.

I nuläget har kommunen ett bra lager som räcker fram till mitten av september och under regelbundna möten tas nya beslut om hur man ska jobba vidare under resten av året.

Mer i verktygslådan

Även det privata omsorgsbolaget Attendo uppger sig ha god beredskap inför hösten då de lade väldigt stora beställningar tidigt under pandemin.

– Vi har stora egna lager som gör att vi är väl försedda året ut. Och även om vi behöver göra kompletterande beställningar så upplever vi att det är en bättre fungerande marknad idag, säger Andreas Koch, kommunikationsdirektör på Attendo.

Socialstyrelsen delar bilden av ett stabilt läge när det gäller tillgången till skyddsutrustning. Myndigheten har inga exakta rapporter om hur det ser ut i kommunernas lager men Pontus Rotter, operativ chef, säger att rapporterna från kommunerna är betydligt ljusare nu än vad de har varit någon gång sedan pandemin startade.

– Om det skulle bli värre igen så finns det väldigt många verktyg i verktygslådan som inte fanns tidigare i våras. Eller som fanns men som inte hade prövats, säger Rotter.

Fakta: Åtgång per patient och vårddygn

Karolinska universitetssjukhuset har sammanställt hur mycket skyddsutrustning som krävs för att behandla en misstänkt eller konstaterad covid-19 patient per vårddygn inom omsorgen.
• Munskydd: 8 per patient och vårddygn
• Visir: 2 per patient och vårddygn
• Förkläde: 8 per patient och vårddygn
• Handskar: 30 par per patient och vårddygn
• Handdesinfektion: 0,8 liter per patient och vårddygn
• Ytdesinfektion: 0,5 liter per patient och vårddygn
Källa: Karolinska universitetssjukhuset