Radar · Utrikes

Indien söker nya samarbeten

Indiens premiärminister Narendra Modi under videomötet med Europeiska rådets ordförande Charles Michel och Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, i mitten av juli.

Samtidigt som relationen med Kina är mer ansträngd än på länge flyttar Indien fram sina internationella positioner och fördjupar partnerskapet med EU. ”Indien signalerar och sätter tryck bakom sin vilja att påverka situationer i ett mycket större geografiskt område än tidigare”, säger Henrik Chetan Aspengren, forskare på Utrikespolitiska institutet.

Sommarens upptrappning av konflikten mellan Indien och Kina visar på hur Indien allt tydligare bemöter Kina i sina egna intresseområden. Samtidigt utökar landet sina militära samarbeten med USA, köper krigsmaterial från Ryssland och skriver på samarbetsavtal med EU. Med en snäv balansgång mellan de olika stormakterna har Indien som mål att själv bli en storspelare i världssamfundet.

– Det har delvis med prestige och delvis med den indiska ekonomin att göra. (Indiens premiärminister) Modi vill att landet ska återfå den makt och status som han menar att det en gång haft, säger Henrik Chetan Aspengren.

Den 15 juli skrev Indien och EU under ett avtal om ökat samarbete. Det innebär ett utökat samarbete kring allt från terrorbekämpning och försvar till stöd för internationella organisationer och kampen mot klimatförändringarna. Samarbetet är tänkt att stärkas ytterligare i vår då EU:s alla stats- och regeringschefer ska träffa Indiens premiärminister vid ett toppmöte.

Viktig Kinarelation

Mindre än en månad innan avtalet skrevs under så dödades 20 indiska soldater och många fler skadades vid sammandrabbningar med kinesisk militär vid ländernas omtvistade gräns i Himalayaområdet. Konflikten har sedan utökats till att även gälla de ekonomiska relationerna, där Indien bland annat förbjudit flera kinesiska appar – bland annat Tiktok. Hur Indiens relation med Kina utvecklar sig berör hela världen, anser Chetan Aspengren.

– Det kommer vara viktigt i många frågor framöver, även för oss i Sverige. Hur Indien utvecklar sina relationer framöver med EU, USA och Ryssland är något vi allt mer kommer behöva ha koll på, säger han.
Chetan Aspengren poängterar att Indien rent ekonomiskt har mer att förlora på en konflikt med Kina.

Grundbulten i Indiens utrikespolitik har legat i att vara obunden från allianser med mål att stärka landets egen ekonomi och intressen. Under senare år har landet fördjupat kontakten med USA. Landet har också flyttat fram sina positioner i Afrika där de är på gång att öppna 20 diplomatiska beskickningar med mål att säkra råvarutillgångar, skapa möjligheter att köpa råvaror och att säkra strategiska militära intressen.

– Indien balanserar de olika partnerskapen man ingår. I balansspelet ingår vetskapen om att Indien vet att de i framtiden kommer att bli en viktigare global aktör och är en stor marknad.

Försök till frihandelsavtal

Indien och EU har tidigare försökt få till ett frihandelsavtal, men det har tidigare funnits motsättningar från båda hållen. Från Indien har det handlat om att de inte velat öppna upp alla sektorer inom den egna ekonomin för utländskt ägande. Från EU:s håll har Storbritannien tidigare varit en av de större motståndarna mot ett frihandelsavtal. I och med brexit menar flera kännare att ett avtal kan ligga närmare.

Ur Sveriges synvinkel är Indien en stor marknad där samarbetet ökat under senare år. I Indien finns omkring 200 svenska företag och landet ses som en viktig partner i Asien.

– Här tror jag relationen kommer att fördjupas ytterligare. Jag tror att många i Sverige fått insikt, speciellt inom näringslivet och myndigheter, att Indien inte är ett biståndsland som vi ska hjälpa utan att vi kan lära av Indien. I allmänuppfattningen om Indien saknas dock en del av de insikterna, säger han.

Samarbeten med Modis Indien, som styrs av det hindunationalistiska BJP, ses dock inte som helt enkelt då regeringen kritiserats för att föra en demokratisk tillbakagång.

– Framförallt för Sverige men också för EU är det viktigt att Indien respekterar mänskliga rättigheter, att den demokratiska konstitutionen upprätthålls och minoriteter respekteras. Det vi sett av tillbakagången av den indiska demokratin är förstås oroande både för Sverige och EU, säger Henrik Chetan Aspengren.

Fakta: Indiens ekonomi

• Den ekonomiska tillväxten i Indien var under 2000- och 2010-talet en av världens snabbaste. Landet har bland mycket annat en egen kärnkraftsindustri, är en stor vapentillverkare och bygger egna rymdfarkoster och bilar. Inom it-branschen har Indien utvecklats till en av de stora mjukvarutillverkarna. Landets turistnäring är också ekonomiskt betydelsefull.
EU är Indiens största handelspartner med drygt tio procent av Indiens totala handel. Omvänt står Indien för två procent av EU:s samlade export.
• Omkring 6 000 europeiska företag verkar i Indien och står direkt för 1,7 miljoner jobb och indirekt 5 miljoner jobb inom sektorerna. Omkring 200 svenska företag verkar i Indien.
• När Narendra Modi och hans näringslivsvänliga, hindunationalistiska BJP vann regeringsmakten våren 2014 utlovades allt från en miljon nya jobb i månaden till krafttag mot såväl korruption som svarthandel. En rad reformer sattes igång i snabb takt. Vissa fick beröm, andra kritik.
• I början av 2020 visade officiell statistik att BNP-tillväxten under 2019 var den lägsta sedan finanskrisen 2008. Inbromsningen berodde bland annat på att de utländska investeringar minskade och att tillverkningsindustrin saktade in. För att öka den inhemska konsumtionen och den utländska investeringsviljan tillät regeringen ett större budgetunderskott än planerat för 2020; de offentliga kostnaderna tilläts vara högre än planerat och vissa skatter sänktes, till exempel för låginkomsttagare. Jordbrukare fick ökat stöd för satsningar på solenergi; tanken var att de skulle kunna sälja elektricitet till den lokala elmarknaden.
Källa: Ui/Landguiden, europa.eu

Fakta: Indiens historiska relationer
• Indien blev självständigt 1947 från Storbritannien och i samband med detta blev Brittiska Indien uppdelat i två separata länder: Indien och Bangladesh.
• Indien har tidigare haft en relativt tillbakadragen roll i den internationella politiken. Sedan självständigheten har Indien lagt vikt i att vara ett alternativ till Ryssland (tidigare Sovjetunionen) och USA.
• Efter självständigheten var Indiens utrikespolitiska mål att vara alliansneutralt samt att söka samarbete med globala syd-länder.
• Vid millennieskiftet började Indien föra en mer global inriktad politik i takt med att landets ekonomi liberaliserades och att man behövde större relationer med omvärlden. Landet gick då mot väst och USA samtidigt, men behöll samtidigt sina band till Ryssland.
• Indien är en viktig handelspartner för Ryssland, då de är en stor köpare av krigsmateriel. Samtidigt är Indien beroende av Rysslands inflytande i FN, då Indien saknar en plats i säkerhetsrådet.
• Indien är en del av BRICS-samarbetet sedan 2009, som samlar Brasilien, Indien, Kina, Sydafrika och Ryssland.
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV