Radar · Inrikes

Fördjupat samarbete planeras med Finland

Sverige och Finlands försvarssamarbete fördjupas ytterligare med ett värdlandsstödsavtal, enligt Sveriges försvarsminister.

Försvarssamarbetet med Finland ska fördjupas genom ett värdlandsstödsavtal, uppger försvarsminister Peter Hultqvist (S) på DN Debatt. ”Det ger en tydlig säkerhetspolitisk signal att båda länder tar det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde på allvar”, säger han till TT.

Sveriges försvarssamarbete med Finland är redan i dag det mest långtgående och omfattar även operativt planering för gemensamt agerande i krig.

Nu planeras samarbetet att fördjupas genom ett så kallat värdlandsstödsavtal mellan länderna.

– Det innebär att vi avtalsreglerar ett civilt alternativt militärt stöd på svenskt, alternativt finsk territorium i händelse av en kris eller krigssituation, säger Peter Hultqvist till TT.

Avtalet handlar om att i fredstid skapa möjlighet att agera gemensamt om freden utmanas och på förhand minimera administrativa och praktiska hinder.

Koordinerat arbete

Just nu pågår ett koordinerat arbete mellan den svenska och finska sidan för att ta fram ett avtalsförslag.

– Jag räknar att vi ska ha någon form av avtalsupplägg klart till hösten, säger Hultqvist.

När ett avtal finns färdigt ska det läggas fram som en regeringsproposition i riksdagen innan det kan träda i kraft.

– Tidsplanering för proposition och ikraftträdande kommer jag att presentera i ett senare läge.

Unikt avtal

Något liknande avtal finns inte med någon annan nation tidigare. Däremot har Sverige ett värdlandsstödsavtal sedan tidigare med Nato.

Såväl Finland som Sverige är alliansfria nationer. Och alliansfriheten är inget som utmanas av ett värdlandsavtal, poängterar Hultqvist.

– Det handlar inte om ett avtal om ömsesidiga försvarsförpliktelser, utan ett avtal som aktiveras i händelse att vi fattar ett beslut i respektive land att ge varandra stöd och hjälp i en speciell situation.

Säkerhetspolitisk signal

Det är viktigt att det svensk-finska samarbetet hela tiden utvecklas och fördjupas, säger Hultqvist.

– Det ger en tydlig säkerhetspolitisk signal att båda länder tar det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde på allvar. Och att vi är beredda att i olika situationer stå upp gemensamt för att internationell lagstiftning och rätt respekteras.