Radar · Miljö

Coronautbrott på danskt slakteri

Sexton anställda på Danish Crowns slakteri i Ringsted i Danmark har smittats av coronavirus och produktionen går på halvfart.

Efter utbrott av coronasmitta bland de anställda på Danish Crowns slakteri i danska Ringsted öppnas nu ett mobilt testcenter utanför anläggningen för personalen. Hittills har 16 anställda visat sig vara smittade och produktionen går på halvfart.

”Vi befinner oss i en allvarlig situation där vi har fullt fokus på att bryta smittkedjorna”, säger slakterikoncernens produktionsdirektör Per Larsen i ett pressmeddelande.

Redan under tisdagen stängdes en hel avdelning och 80 anställda skickades hem, sedan tre personer som arbetar där konstaterats vara smittade.

Slaktar 35 000 grisar i veckan

Den sänkta produktionstakten på anläggningen i Ringsted, som normalt slaktar 35 000 grisar i veckan, kompenseras genom att andra slakterier inom koncernen slaktar mer.