Radar · Utrikes

Vindkraften blåste upp sig till brittisk etta

Vindkraftverk utanför den brittiska sydostkusten.

Det blåste rejält över de brittiska öarna i helgen i samband med stormen Bellas framfart. Faktiskt så till den milda grad att vindkraften för första gången stod för mer än hälften av Storbritanniens elproduktion.

Under lördagen kom 50,67 procent av den brittiska elproduktionen från vindkraftverk.

”Detta är första gången hittills som vind har levererat majoriteten av landets (el)kraft under loppet av ett helt dygn”, skriver det stora energibolaget Drax på Twitter.

Det tidigare rekordet på exakt 50 procent sattes under ett dygn i augusti.

Den brittiska regeringen har ökat vindkraftens del av landets energimix. Och mer ska det bli. Målet är att vindkraftsparker i havet ska 2030 stå för en tredjedel av landets elproduktion (i medelvind), i försöket att bli koldioxidneutralt till 2050.

”Storbritannien har upplevt en förnybarhetsrevolution under det senaste decenniet med tillväxten av biomassa-, vind- och solenergi”, skriver Drax.
Storbritannien satsar också stort på kärnkraft för att minska klimatpåverkan.

Användningen av kol har minskat drastiskt i landet och stod i fjol för 1,8 procent av elproduktionen, att jämföra med 20 procent tio år tidigare.