Radar · Miljö

Trendbrott: överfisket minskar i Medelhavet och Svarta havet

Andelen fiskbestånd som överfiskas har minskat de senaste åren, men mycket finns kvar att göra.

För första gången på årtionden så minskar överfisket i Medelhavet och Svarta havet. Det visar en ny rapport från FN-organet FAO. Men det är fortfarande en lång väg kvar innan fisket i de båda haven blir hållbart, konstaterar rapporten.

Efter årtionden av ökat mänskligt tryck på de marina ekosystemen i Medelhavet och Svarta havet så syns nu en liten ljusning. Rapporten The state of Mediterranean and Black Sea fisheries 2020 visar att andelen fiskbestånd som överfiskas har minskat. Enligt de senaste siffrorna så var det 75 procent av fiskebestånden som hotades på grund av överfiske under 2018, en minskning från 2012, då andelen låg på 88 procent.

”För första gången kan vi säga att vissa positiva signaler äntligen dyker upp i sektorn”, säger Abdellah Srour, vd på fiskeriförvaltningsorganisationen GFCM, som gjort rapporten tillsammans med FAO, i ett pressmeddelande.

Men han tillägger att det inte räcker.

”Även om vi vet att det finns mycket mer arbete som återstår att göra innan regionens fiske är på hållbar fot, är vi glada att vi har börjat vända några av de mest oroande trenderna.”

Ett par exempel på förbättringar bland bestånden är den europeiska kummeln, som visar tecken på återhämtning i Medelhavet, och piggvaren i Svarta havet, vars utnyttjandegrad har minskat.