Radar · Miljö

Fynd: Mängder av torskyngel i Öresund

Torskyngel i Øresundsakvariet.

2020 har varit ett bra år för torsken i Öresund. I alla fall om man får tro danska Øresundsakvariet som under hösten observerat ovanligt stora mängder yngel.

”Det är naturligt att se stora variationer i storleken på de olika fiskårgångarna, till exempel konstaterade vi även 2012 och 2019 ovanliga mängder av torskyngel men nu 2020 har mängderna varit större än vi någonsin kunnat konstatera tidigare” säger akvariechef Jens Peder Jeppesen i ett pressutskick.

Torsken i Östersjön och Kattegatt är utsatt, och tillståndet för fisken är och har i flera årtionden varit allvarligt i Östersjön. Orsaken är bland annat överfiske och den omfattande syrebristen där.

Men en ljusning kanske ses i Öresund, för enligt Øresundsakvariet – som under hösten varit ute tillsammans med skolbarn för att undersöka vattnet – har ovanligt stora mängder yngel synts till på danska sidan sundet.

Det handlar om yngel i storleken 5–15 centimeter som synts vid ålgräset längs med kustnära vatten i Helsingörsområdet. Några gånger har det synts till hundratals, enligt akvariechefen Jens Peder Jeppesen som funderat på om fenomenet till en början var lokalt.

Men efter att ha talat med fiskare och kollegor på bägge sidor sundet har han fått en annan bild. Om bara en liten del av den här torsken överlever kommande år kommer man se ett växande bestånd om fyra-fem år, menar han.