Radar · Inrikes

Fas två av vaccinationerna inleds i februari

Provtagning av covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 har inletts i Sverige. Planen är att nästa fas av vaccinationen kan komma i gång i februari 2021, meddelar Folkhälsomyndigheten. När allmänheten kan erbjudas vaccin är mer osäkert.

Gruppen i fas två innefattar bland annat vuxna som får insatser enligt LSS, samt personal inom vård och omsorg.

Alla i Sverige över 70 år står också näst på tur för vaccin mot covid-19, i fas två, berättar Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. De äldsta av dem ska vaccineras först, enligt myndighetens prioritering.

I den första vaccinomgången har endast personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen fått vaccin.

– De första doserna som man satte i gång med har fungerat väldigt bra, säger Anders Tegnell.

Stor osäkerhet

Planen är att allmänheten ska kunna erbjudas vaccin redan i april, har regeringen och Folkhälsomyndigheten sagt. Om det kommer bli så återstår att se.

– Vi får se i vilken utsträckning vi kan leva upp till den. Antalet doser i januari, jämfört med vad vi en gång fick information om skulle komma, blev betydligt mindre, säger Anders Tegnell.

När det gäller situationen kring coronaviruset har ytterligare 205 dödsfall med bekräftad covid-19 rapporterats i Sverige sedan den 23 december, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Totalt har 8 484 smittade avlidit i landet.

Men statistiken över dels det globala läget, dels läget i Sverige, är osäker på grund av julhelgerna, säger Anders Tegnell på tisdagens pressträff.

"Längre kurva"

Sammanlagt har 428 533 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19. Anders Tegnell har tidigare jämfört Sverige med Belgien, där antalet smittade minskade kraftigt när hårdare åtgärder sattes in. I Sverige har skärpta restriktioner införts under november och december.

TT: Varför det inte har hänt mer i Sverige?

– Det är en bra fråga som är svår att svara på, inleder Anders Tegnell och fortsätter:

– Belgien har gått ner väldigt brant, medan länder som Österrike och Nederländerna har gått ner och vänt upp igen – med liknande åtgärder.

Kurvan i Sverige har ”definitivt plattats ut” om man jämför med hur utvecklingen sett ut i andra länder, menar Tegnell:

– Vi har en betydligt plattare men också längre kurva än vad man har i andra länder, säger han.

Försämrat läge

Det är ett fortsatt högt tryck på sjukvården. En majoritet av landets regioner, 15 stycken, arbetar i ett aktiverat förstärkningsläge och samtliga regioner förutspår ett försämrat läge de kommande veckorna, uppger Socialstyrelsen.

Dock kräver en ”betydligt mindre andel” av de sjuka patienterna intensivvård, jämfört med i våras.

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

Fakta: Fas två av vaccinationerna mot covid-19

Fas två inleds i februari nästa år. Då rekommenderas vaccination av följande:

Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.

Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Källa: Folkhälsomyndigheten