Radar · Inrikes

Anmälningar om kvinnomisshandel ökar

Anmälningarna om kvinnomisshandel av en bekant har ökat under året.

Anmälningar om fall där en kvinna har misshandlats av en bekant har stigit under hela 2020, jämfört med 2019, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har fall där en kvinna misshandlats av en bekant – vilket inkluderar partner, vän eller kollega – ökat under hela året.

Ökningen i november var 11 procent jämfört med samma period i fjol och under sommaren var ökningen nio procent.

Men även före pandemin, i januari och februari, var ökningen på de nivåerna. Därför kan det enligt Brå vara för tidigt att säga att ökningen beror på pandemin.

– Resultaten pekar inte entydigt på några konsekvenser av pandemin. Men här får man tänka att detta är brottslighet där gärningsperson och brottsoffer känner varandra, och vi vet att i sådana fall kan mörkertalet vara stort, säger Åsa Lennerö, statistiker och biträdande enhetschef på Brå, till radion.

Rättelse: I en tidigare version av texten fanns en felaktig uppgift om under vilken tidsperiod ökningen kommit.

Fakta: Här kan du få stöd och hjälp

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i en nära relation? Här är ett urval på ställen du kan vända dig till för att få hjälp och stöd.

Viktigt: Ring alltid 112 vid akuta händelser. Du kan även nå socialtjänsten eller socialjouren i din kommun via larmnumret.

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50, dygnet runt): En nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa.

Alla kvinnors hus (08-644 09 20, mån-fre kl 9–17): Erbjuder tillfälligt skyddat boende för personer som utsatts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Tar emot kvinnor, män, deras barn och medföljande djur med placering via socialtjänsten.

Roks (roks.se): Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige samlar jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Hitta en jour närmast dig via Roks hemsida. Klicka på ”hitta en jour”.

Unizon (unizon.se): Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter. På hemsidan finns kontaktuppgifter till jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Klicka på ”hitta jour”.

Brottsofferjouren (116 006, alla dagar kl 9-19): Ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Qjouren (08-644 20 32): En kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution.

RFSL stödmottagning (020-34 13 16, torsdagar kl 9–12): Stöd till hbtqi-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. RFSL stödmottagning driver även ett skyddat boende i Stockholmsområdet.