Radar · Djurrätt

Utökad licensjakt på varg på förslag

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen beslutar om utökad licensjakt på varg.

Miljö- och jordbruksutskottet bedömer att vargstammen behöver minskas i vissa regioner i Sverige och vill att regeringen ser över möjligheten att öka licensjakten på varg.

Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om detta, enligt ett pressmeddelande från riksdagen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna säger nej till förslaget i två reservationer.

S, MP och V skriver i en reservation att Naturvårdsverkets beslut om licensjakt vilar på vetenskapliga underlag och att en ny bedömning görs under 2020 utifrån årets inventering av varg. Förslaget om tillkännagivande frångår den vetenskapliga bedömningen och riskerar den långsiktiga förvaltningen, enligt partierna.

L anser att beslut om licensjakt bör fattas utifrån vetenskapliga bedömningar om vargstammens bevarandestatus. Vargstammens storlek går inte att styra genom riksdagsbeslut utan ska bedömas av Naturvårdsverket.