Radar · Djurrätt

Schweiz folkomröstar om djurindustrin

Många schweizare vill förbättra djurhållningen i landet.

Debatten om ett förbud mot storskalig djurhållning i Schweiz har tagit fart efter coronautbrottet. Senast nästa år väntar en folkomröstning.

Det faktum att spridningen av coronaviruset startade på en matmarknad i Kina har satt igång en global diskussion om hur djur som ska bli mat hanteras. Främst på marknader där det säljs levande djur, men även inom köttindustrin där galna ko-sjukan och fågelinfluensan kan få fäste för att sedan spridas vidare till människan.

Den schweiziske historikern Daniele Ganser är en av dem som kommenterar att den storskaliga uppfödningen av djur i fabriker borde ha förbjudits för länge sedan. I en intervju i tidningen Rubikon säger han att det skulle förbättra människors hälsa avsevärt, men att regeringen bryr sig mer om makt och pengar.

Det schweiziska miljöpartiet De gröna har angett ett förbud mot storskalig djurhållning som ett vallöfte och webbtidningen Mat & klimat rapporterar att det 2018 drog igång en omfattande kampanj mot djurindustrin i landet. Den stöttas av flera stora organisationer, som Greenpeace. Under hösten 2019 hade fler än 100 000 personer skrivit under protesten. Det är antalet som krävs för en nationell folkomröstning.

Nytt förslag

Den schweiziska regeringen är ändå skeptisk. Förslaget anses gå för långt, både gällande själva förbudet och restriktionerna kring den import som det innefattar. Men i början av 2020 meddelades att ett motförslag ska tas fram. Det ska innehålla åtgärder som förbättrar djurens välfärd och livsmiljö. Enligt Mat & miljö ska folket sedan få rösta på ett totalförbud, ingen förändring, eller regeringens förslag. Tidningen berättar att folkomröstningar om djurrätt och miljö inte är ovanliga. Förra året stoppades exempelvis ett förslag om att förbjuda avhorning av kalvar och killingar, medan ett förslag om förbud mot kokning av levande skaldjur röstades igenom.

Schweiz har en omfattande djurskyddslagstiftning och är ett föregångsland i EU, anser bland andra organisationerna Djurskyddet Sverige och Djurens rätt.

Just därför att djurskyddet hör till ett av de bästa i världen anser det schweiziska bondeförbundet att ett motförslag från regeringen är onödigt och att det inte behövs genomföras någon förändring i djurindustrin. Förbundet menar att det inte finns någon egentlig storskalig djurhållning i landet, eftersom det redan finns en lagstadgad begränsning av antalet djur som får födas upp tillsammans.