Radar · Morgonkollen

Privatpersoner avråds från antikroppstester

I dagsläget finns inga antikroppstester som kan rekommenderas till allmänheten, enligt Folkhälsomyndigheten.

I dagsläget finns inga antikroppstester som kan rekommenderas till allmänheten, enligt Folkhälsomyndigheten. Trots det forsätter vårdcentralen Hedda Care att erbjuda sådana tester för 950 kronor styck.

Efter en genomgången virusinfektion bildar kroppen oftast antikroppar mot smittämnet och med lite tur blir den drabbade immun mot sjukdomen.

Samma sak tros gälla för covid-19, med det förbehållet att ingen hittills vet om man blir immun, eller hur länge en eventuell immunitet varar.

Om så vore fallet skulle det öppna för möjligheten att inte bli sjuk igen och att kunna umgås med sina äldre nära och kära utan risk att smitta dem.

Men enligt statsepidemiologen Anders Tegnell finns det i dag inga tester som är tillräckligt väl validerade för att de ska kunna användas av privatpersoner.

– Det finns i dag ingen av de här aktörerna som har tester som vi tycker att vi kan rekommendera. De flesta av de här testerna faller på det vi kallar för validering, det vill säga var gränsen som visar om man haft sjukdomen eller inte går, säger han.

– De flesta är rätt säkra på att säga att om man får ett positivt test så har man verkligen haft sjukdomen, men de är rätt dåliga på att hitta alla som haft sjukdomen. Det missar väldigt många. Men framför allt vet vi alldeles för lite för att säga på individnivå vad det skulle betyda för den här individens immunitet och risken att få sjukdomen igen. Där fattas det ganska mycket kunskap.

"Felciterad"

Trots det erbjuder den privata vårdcentralen Hedda Care i Stockholm dylika tester där privatpersoner för 950 kronor kan få reda på om de har antikroppar mot coronaviruset.

Enligt Hedda Care är det Åke Lundkvist, professor vid institutionen för medicinsk biokemi vid Uppsala universitet och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, som ligger bakom testet.

När TT till en början kontaktar Björn Olsen förnekar han att han skulle rekommendera testet för privatpersoner, och att han har blivit lurad av Hedda Care.

Hans namn försvinner därefter från hemsidan. Men efter någon dag dyker det återigen upp på företagets hemsida.

Hedda Care skriver att Björn Olsen varit med i testets utformning från allra första början, och att han säger sig ha blivit felciterad av TT:s journalist. Intervjun är dock inspelad och citaten är korrekta.

TT: Vad är det enligt dig som har blivit fel?

”Ingen aning eftersom jag inte hörde intervjun och inte heller läste artikeln”, skriver han i ett mejl till TT.

"Inte en krona"

TT: Om du inte har läst artikeln – intervjun hörde du, eftersom du deltog i den – hur kan du då hävda att du har blivit felciterad?

”Det var väl mitt oborstade språk eftersom jag blev överraskad av att vi fanns med på HC [Hedda Cares, reds anm] hemsida utan att veta om det. Har jag verkligen sagt att jag har blivit felciterad så kanske jag har det. Är jag rätt citerad så är det väl bara att göra en pudel.”

Enligt Hedda Care är det aktuella testet validerat och publicerat i den vetenskapliga tidskriften Infection Ecology & Epidemiology – där Björn Olsen själv är chefredaktör.

TT: Du är chefredaktör för tidskriften Infection Ecology & Epidemiology, IEE, där valideringen av antikroppstestet är publicerad. Ser du att det kan finnas en jävsproblematik?

”Inte alls eftersom jag inte var inblandad i testet och inte heller medförfattare till studien”, svarar Björn Olsen.

TT: Har du fått någon ekonomisk ersättning från Hedda Care?

”Inte en krona. Jag har endast investerat ideellt arbete på detta.”

Författaren Camilla Läckberg är delägare i Hedda Care.
TT har under lång tid sökt Hedda Care för en kommentar.