Radar · Miljö

Merkel: Nystarten efter corona måste vara klimatvänlig

Tysklands förbundskansler Angela Merkel vill se en klimatvänlig omstart efter coronakrisen.

Trots de svåra sociala och ekonomska utmaningarna som covid-19 skapar måste svaret på coronaviruset vara klimatvänligt. Det var budskapet från Tysklands förbundskansler Angela Merkel i ett tal i går.

I början av mars la EU-kommissionen fram sitt förslag till den klimatlag som rättsligt ska binda unionen att bli klimatneutral senast 2050. Under coronakrisen väcks såväl hopp om en chans till omställning, som oro för att klimatåtgärderna kan komma att nedprioriteras i en mer kännbart akut kris.

Nu har Tysklands förbundskansler Angela Merkel uttalat sig om både klimatet och coronakrisen i samma tal, och hennes budskap från 28 april lyder: Trots de svåra sociala och ekonomiska utmaningarna som covid-19 skapar måste svaret på coronaviruset vara klimatvänligt, rapporterar Deutsche Welle. Angela Merkel vill enligt sitt tal även skärpa delmålet för koldioxidutsläpp.

– EU-kommissionen har med sin ”gröna giv” (green deal) stakat ut vägen. Europa ska senast 2050 bli den första klimatneutrala kontinenten. Vi vet att vägen dit är lång, men jag välkomnar även förslaget om ett delmål för EU, om att minska utsläppen till 50-55 procent jämfört med 1990 års nivåer, sa hon.

Delmålet har tidigare föreslagits av EU-parlamentet och nio EU-länder. Nuvarande mål ligger på 40 procents sänkta utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 års nivåer.

I återhämtningsåtgärderna efter coronakrisen bör vi enligt Merkels tal ”alltid hålla klimathänsyn i fokus, och göra tydligt att vi inte sparar in på klimathänsyn, utan investerar i teknologier för framtiden”.

Hennes tal hölls under Petersberg-dialogen, ett informellt möte med målet att göra framsteg i de internationella klimatförhandlingarna och nå samsyn inför FN:s klimattoppmöten. FN:s generalsekreterare António Guterres höll också han ett tal, där han efterfrågade ”modigt, visionärt och kollektivt ledarskap”, för att möta klimatkrisens hot mot vår existens, skriver Deutsche Welle:

– Vi har ett kort och ovanligt möjlighetsfönster för att återuppbygga en bättre värld, sa Guterres i sitt tal.