Radar · Utrikes

Stormakter kan dras in i kaukasisk konflikt

Ett azeriskt militärfordon brinner efter att ha blivit attackerat av armeniska styrkor vid kontaktlinjen i Nagorno-Karabach, på en bild som distribuerats av Armenien.

De upptrappade striderna mellan Armenien och Azerbajdzjan riskerar att bli en tändande gnista för en större konflikt i Kaukasien, enligt Jakob Hedenskog vid FOI. ”Det har länge varit en ganska stor farhåga”, säger han.

TT: Vad är det som sker i utbrytarregionen Nagorno-Karabach?

Sammanstötningar mellan länderna har skett förut, men den här gången tycks de vara av ett ganska allvarligt slag, enligt Jakob Hedenskog, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Tiotals människor har dödats under två dagars strider, enligt den information som nått ut. Stridsvagnar och helikoptrar har beskjutits och antalet döda kan i själva verket vara upp emot 100, enligt Hedenskog, som befarar att situationen blir värre än den var 2016, då omkring 200 människor dödades under fyra dagars strider.

– Det finns en stegrande faktor här som ser ut att kunna bli något större som inte är långt ifrån kriget på 1990-talet. Den risken kan inte uteslutas och omkringliggande länder skulle då behöva ingripa på något sätt.

Vad talar för och emot en fortsatt upptrappning?

Ryssland stödjer i utgångsläget främst Armenien och har bland annat förbundit sig att ingripa till landets försvar vid ett regelrätt angrepp. Azerbajdzjan får stort stöd från Turkiet.

– Jag tror inte att Ryssland är intresserat av en eskalation, men Ryssland har alltid en förmåga att vända varje kris till något positivt. Rysslands långsiktiga mål är att kontrollera fredsprocessen och få egna trupper på marken i konfliktområdet. På så vis stärker man sitt inflytande över både Armenien och Azerbajdzjan, samtidigt som man reducerar västmakternas inflytande i det Ryssland ser som sin intressesfär.

Hedenskog pekar på konflikterna i Syrien och Libyen, där Ryssland och Turkiet står på varsin sida men i praktiken delar upp inflytandet mellan sig. Konflikten kan också komma att spilla över på Iran – som har en större azerisk befolkning än Azerbajdzjan.

– Det har varit ett tänkbart scenario länge, att det här riskerar att utmynna i en regional konflikt med risk för spridning framför allt i Mellanöstern, till Iran och Turkiet, och i Kaukasien i stort.

Hur våldsam kan en upptrappning bli?

Både Azerbajdzjan och Armenien har förstärkt med framför allt ryska vapen under en längre tid, men Azerbajdzjan är klart starkare, enligt Hedenskog.

– Det är en stor skillnad jämfört med 90-talet, att länderna nu är rustade till tänderna. En eskalation av konflikten i dag skulle få mycket förödande konsekvenser.

Vad sker härnäst?

– Troligen ett rysklett initiativ till vapenvila för att stoppa de mest akuta striderna, säger Jakob Hedenskog.

Varken Ryssland, Turkiet eller Iran vill ha ett storkrig i Kaukasien, enligt FOI-analytikern, som ser en möjlig utveckling där de tre stormakterna försöker hantera konfliktlösningen på ett liknande sätt som Ryssland och Turkiet gjort i Syrien.