Glöd · Debatt

”Inte rimligt att stoppa oljeraffinaderi av klimatskäl”

Om man inte bygger ut oljeraffinaderiet i Lysekil måste man troligen bygga något motsvarande någon annanstans, menar Mikael Ståldal och Christoffer Lernö.

DEBATT Miljöpartiet kräver att regeringen stoppar Preems planerade utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil, och motiverar detta med klimatskäl.

Miljöpartiet har fastnat i en snävt nationalistisk syn på klimatfrågan, trots att alla vet att det är ett globalt problem som måste lösas gemensamt. Klimatet bryr sig inte om i vilket land ett utsläpp sker, bara de totala utsläppen i världen.

Sveriges klimatpolitik bör handla om hur vi mest effektivt kan bidra till att minska världens utsläpp, inte enbart hur vi kan minska de utsläpp som sker inom våra gränser.

Medborgerlig samling anser att Sveriges utsläpp bör räknas på vår totala konsumtion oavsett var produktionen skett. Ur det perspektivet bör vi titta på hur mycket petroleumprodukter som konsumeras i Sverige, men inte fästa så stor vikt vid om raffineringen skett här eller i något annat land.

Om denna utbyggnad stoppas, som Miljöpartiet vill, är det högst troligt att motsvarande raffineringskapacitet byggs i något annat land, och mycket möjligt att det görs med sämre teknik och större utsläpp.

Det finns dessutom ett beredskaps- och självförsörjningsperspektiv på detta. Så länge kritiska samhällsfunktioner är beroende av petroleumprodukter är det bra att vi har tillverkning av dessa inom landet. Raffinaderiet är i och för sig beroende av importerad råolja, men ger oss ändå större flexibilitet om det skulle bli problem att importera kritiska produkter.

Denna utbyggnad kan också möjliggöra en större produktion av biodrivmedel, och en gradvis övergång från fossil olja till biomassa som råvara.

Det är oerhört viktigt att de fossila utsläppen minskas, men vi gör det inte genom att förbjuda raffinaderier på svensk mark.