Radar · Arbetskritik

Egenanställda hamnar mellan stolarna med a-kassan

Många frilansare som är egenanställda kämpar med att få ut a-kassa eftersom reglerna uppfattas som oklara.

Coronapandemin har drabbat gruppen med egenanställda hårt. Trots att a-kassan har stärkts har de egenanställda fortsatt svagt skydd och kruxet ligger i svenskt lagstiftning, rapporterar Arbetet.

Det finns många frilansare som inte vill ha ett eget bolag men vill kunna ta uppdrag från uppdragsgivare som kräver F-skatt. Genom att ansluta sig till egenanställningsföretag fungerar frilansaren som anställd. Egenanställningsföretaget tar ut en provision på frilansarens arvoden, samtidigt redovisar det arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag.

Problemen uppstår när uppdragen sinar som under coronapandemin och man söker a-kassa.

– Vi är många som faller mellan stolarna. Jag kan inte vända mig till a-kassa för företagare, för jag har inget företag. Och jag anses för självständig som anställd. Så man är helt utan trygghetssystem, säger koreografen Amanda Apetrea till Arbetet.

Amanda Apetrea koreograf och är anställd i Interim Kultur, som är ett egenanställningsbolag. som styrs av de anknutna konstnärerna själva. När hon sökte ersättning från Unionens a-kassa ville de inte ersätta henne utan att först granska hennes självständighet som anställd.

Antalet egenanställda sjunker

Antalet egenanställda har vuxit de senaste åren ända fram till pandemin. Men osäkerheten vad som gäller vid arbetslöshet och att många av uppdragen helt enkelt har försvunnit på grund av restriktionerna har gjort att gruppen har minskat drastiskt. Hos Frilans Finans, som är det största bolaget i branschen, har antalet egenanställda sjunkit med 31 procent under första halvåret 2020. I antal är de nu närmare 3 500 färre, enligt Arbetet.

Stephen Schad är ordförande för Egenanställningsföretagen och vd för Frilans Finans. I juni skrev han en debattartikel i Arbetsvärlden där han kritiserade rådande regler på arbetsmarknaden.

– Det akuta läge vi nu står inför påkallar ett behov av att skyndsamt se till att a-kassorna inte diskvalificerar de arbetstagare som inte har en traditionell sysselsättningsform.

Stephen Schad är också besviken på den a-kasseutredning som kom i somras.

– Trots en uttalad ambition om att skapa förutsättningar för giggare, frilansare och andra moderna sysselsättningsformer missar a-kasseutredningen en anpassning fullt ut. I stället hänvisar utredningen till den praxis som under åratal skapat otrygghet och oförutsägbarhet, skriver Stephen Schad.

Just hur självständig en frilansare är i förhållande till uppdragsgivaren kan vara svårt att bedöma. Är frilansaren anställd eller företagare är frågan som a-kassorna ställer sig. Hur många uppdragsgivare man har. Hur bunden man är till uppdragsgivarens övriga verksamhet. Det vill säga, hur likt eller olikt uppdraget är en anställning. Det berättar Anette Ben Naceur som är försäkringsansvarig på Unionens a-kassa till Arbetet.

– Lagstiftaren har tittat på det här vid ett flertal tillfällen, och kommit fram till att det är för komplicerat för lag. Det blir i stället en fråga för rättspraxis att dra gränserna. Och eftersom varje fall kan se lite olika ut är det svårt att säga något generellt, säger Anette Ben Naceur till Arbetet.

Rättvisa mellan företager

Egenanställda som klassas som företagare av a-kassorna kan ändå ha rätt till ersättning men måste då lägga ner sin verksamhet tillfälligt eller definitivt.