Radar · Inrikes

Damberg vill ge nya verktyg mot gängen

Mikael Damberg var på måndagen på studiebesök i Hjällbo och Hammarkullen, i Angered i nordöstra Göteborg.

Socialtjänsten måste kunna tvinga ungdomar som är på väg in i gängkriminalitet att ta emot hjälp, enligt flera socialchefer som TT talat med. Inrikesminister Mikael Damberg (S) håller med.

”Vi behöver nya verktyg”, säger han till TT.

Antalet orosanmälningar om unga som dras in i gängkriminalitet har ökat på många håll. Samtidigt efterlyser flera socialchefer bättre verktyg för att kunna tvinga barn och deras föräldrar att ta emot hjälp, enligt en rundringning som TT gjort.

Sådana förslag är redan på gång, enligt Mikael Damberg. Socialstyrelsen utreder just nu hur ett utökat så kallat ”mellantvång” skulle kunna utformas.

– Med tanke på att den grova kriminaliteten gått ner i åldrarna behöver vi också nya verktyg, säger Damberg.

– Därför vi har bett Socialstyrelsen att ta fram ett förslag om mellantvång, det vill säga att kunna tvinga barn eller vårdnadshavare att delta i öppna insatser.

Kan omhändertas

I dag bygger socialtjänstens insatser i stor utsträckning på frivillighet. Det innebär att det inte blir några insatser om den unga personen själv eller föräldrarna säger nej.

Samtidigt finns dock även möjligheten att tvångsomhänderta ungdomar, påpekar Mikael Damberg, som på måndagen var på studiebesök i Hjällbo och Hammarkullen i nordöstra Göteborg.

– Vi måste även använda de verktyg som redan finns. Men många kommuner kanske har tvekat om att omhänderta unga människor i kriminella miljöer, säger han.

TT: Behöver kraven för när någon kan tvångsomhändertas sänkas?

– Vi får väl se. Först och främst ska polisen ge bättre underlag, så att fler tvångsomhändertaganden kan göras.

– Sedan har vi i budgeten gått in med insatser för att ta bort kostnader för kommunerna när det gäller Sis-placeringar och från nästa år när de familjehemsplacerar. Staten tar över kostnaderna från kommunerna, så att det inte blir en ekonomisk fråga hur tidigt man griper in.

Nya lagar

Även på straffsidan finns åtgärder som behövs för att komma till rätta med unga kriminella, enligt Mikael Damberg. Bland annat utreds skärpta straff för dem som drar in barn och ungdomar i brottslig verksamhet.

Redan den 1 januari nästa år börjar också en lag gälla, som innebär att ungdomar kan få fotboja som straff.

– Det kan vara att man måste vara kvar i lägenheten på kvällar och helger eller att man inte få besöka vissa platser som är farliga eller olämpliga, säger Mikael Damberg.

– Jag tror lite tuffare tag och att gå in tidigare för att se till att de här unga människorna inte dras in i de kriminella miljöerna är helt nödvändigt.

Fakta: Tacka nej till insats

Om en familj tackar nej till erbjuden insats, kan socialtjänsten vanligen inte tvinga familjen att ta emot hjälpen/stödet.

Då åligger det socialtjänsten att bedöma hur allvarliga bristerna är i hemmet och hur det påverkar barnet nu och i sin kommande utveckling. Är bedömningen att bristerna är stora kan socialtjänsten ansöka om LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Är bristerna inte är så stora att det uppenbart påverkar barnet så allvarligt som anges i LVU, måste socialtjänsten avsluta ärendet utan åtgärd om föräldrarna inte samtycker till de föreslagna insatserna.

Under vissa förutsättningar kan dock öppna insatser ges utan samtycke, så kallat ”mellantvång”. Det kan exempelvis gå ut på att den unge får stöd i form av kontaktperson eller kontaktfamilj.

Den som bryter mot detta riskerar att bli omhändertagen enligt LVU.
Källa: Malmö stads socialrådgivning på nätet, Socialstyrelsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV