Radar · Djurrätt

Moderaterna i Tanum vill att skolbarn äter vildsvinskött

Kommunpolitiker föreslår att vildsvin ska serveras i skolbespisningen.

Skolbarnen i Tanums kommun bör serveras viltkött i de kommunala köken. Det tycker Moderaterna som vill stimulera ökad jakt. Hellre viltkött än industriellt kött om vi måste välja, säger Djurens rätt.

När kommunfullmäktige i Tanums kommun höll sitt möte på måndagen lämnade riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) från sin fullmäktigeplats en motion där han föreslog att de som äter i de kommunala restaurangerna regelbundet ska serveras viltkött, och då särskilt vildsvinskött. Kommunen ligger i Bohuslän, strax söder om Strömstad.

– När storkonsumenter av livsmedel, som kök för skolor och äldreboenden, efterfrågar lokalt producerat vildsvinskött stimulerar det till ökad jakt. En viktig fråga då vildsvinsstammarna växer snabbt, med de problem det innebär för jordbruk och i trafiken, säger Johan Hultberg till Svensk jakt.

Att få barn och andra som äter i kommunens kök att äta viltkött skulle ge jägarna en möjlighet att få avsättning för köttet. En stötesten för att jägarna ska kunna få lov till småskalig försäljning är att köttet måste gå via vilthanteringsanläggning. Hultberg vill att reglerna förändras.

– Redan 2013 lyfte jag förslaget i en frågestund med dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Nu äntligen ser det ut att kunna bli verklighet då regeringen i april gav ett antal myndighetsuppdrag om att bland annat just detta, säger Johan Hultberg, till Svensk jakt.

Enligt Svensk jakt så finns det flera liknande initiativ på lokal nivå runt om i landet för att få de offentliga köken att ha mer viltkött på menyn.

Lär dig leva med vildsvin

På organisationen Djurens rätt menar man att vi ska lära oss att leva med vildsvinen i stället för att döda dem i stora antal.

– När det gäller jakt och vildsvin är vi emot utökad jakt oavsett djurart. När det gäller vildsvin leder den ökande populationen till problem inom lantbruket, men vi anser inte att det bör lösas med jakt som första åtgärd. Avledande utfodring, stängsling och skrämsel som åtgärder för att skydda odlade marker är bara några förslag, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens rätt.

Anna Harenius, sakkunnig på Djurens rätt, tycker att det bästa vore om barnen åt växtbaserad mat istället för grisar och vildsvin
Anna Harenius, sakkunnig på Djurens rätt, tycker att det bästa vore om barnen åt växtbaserad mat istället för grisar och vildsvin. Foto: Petrus Iggström

Organisationen släppte nyligen en rapport om växtbaserad mat i skola och förskola. Kartläggningen visar att över 80 procent av kommunerna har minskat på köttet under det senaste året och att vegetarisk mat blir allt vanligare i skolan, medan förskolorna halkar efter.

Växtbaserad skolmat

Djurens rätt menar att rapporten visar på att intresset för växtbaserad mat saknar motstycke och försäljningen av produkter bedöms att mer än fördubblas till 2025. En majoritet av Sveriges kommuner strävar efter att öka serveringen av växtbaserat i skolor och andra verksamheter. Flera skolor serverar växtbaserad mat varje dag.

– Ur ett etiskt perspektiv kan vildsvinskött vara bättre än övrigt kött från grisar, men det bästa vore om griskött byttes ut mot vegetabiliskt protein istället, säger Anna Harenius.

Hon menar att vildsvinen har mycket bättre liv än vanliga grisar inom den industriella köttproduktionen eftersom de lever fritt, slipper stängas in i trånga bås under förflyttning till slakt och slipper stressen under själva slaktmomentet.

– Däremot kan det finnas problem med hur vildsvinen dör, säger Anna Harenius.

Om skolorna skulle lägga om sin servering till växtbaserat skulle det ha stor potential att hjälpa dem att nå längre i sitt klimatarbete, samt att förenkla arbetet i köken genom att mindre tid behöver läggas på specialkost, skriver rapportförfattarna.

Normalisera köttätande

På frågan om hon tycker att det kan vara problematiskt att servera viltkött till barn eftersom det kan normalisera köttätande och jakt på djur, svarar hon att det inte är värre än hur det ser ut i dag.

– Det finns ju en lika stor risk att barnen vänjs att äta industriellt producerat griskött. Det är synd att det fortfarande finns ett motstånd i flera kommuner mot att servera växtbaserad mat, säger Anna Harenius.

Syre har tidigare skrivit om rapporten här.