Radar · Politik

Jägarfederation kritiska till förslag mot blyhagel

Ett förslag på EU-nivå om blyhagelförbud vid jakt har upprört den europeiska jägarfederationen Face.

Det råder stora fel i EU-kommissionens förslag om förbud mot blyhagel vid jakt. Det menar den europeiska jägarfederationen Face, som pekar på flera ”grundläggande brister” i förslaget.

Det har varit en omdiskuterad fråga länge – förekomsten av blyhagel vid jakt. Eftersom bly är en giftig tungmetall har ammunitionen kritiserats kraftigt då den skadar både miljön och ackumuleras i levande organismer.

Så sent som i slutet av förra året rapporterade medier om att det sprids mellan 21 000 och 27 000 ton bly i naturen varje år till följd av jakt och fiske inom EU. Detta enligt uppgift från EU:s kemikalieverk.

Framförallt är det fåglar i våtmarker som drabbas. När de äter småsten för att underlätta matsmältningen får de också i sig hagel. I förlängningen kan även människor som äter vilt få i sig bly.

Nu har dock ett nytt förslag förändrat spelreglerna gällande blyhagel vid jakt. I september i år röstades nämligen ett förslag från EU-kommissionen igenom (med Sverige på ja-sidan), om förbud mot blyhagel i och intill våtmarker. Detta har tidigare rapporterats av Svenska jägarförbundets tidning Svensk jakt.

Men alla ställer sig inte bakom EU-kommissionens förslag. Den europeiska jägarfederationen Face är kritiska, även om man i stort ställer sig bakom ambitionen att fasa ut blyhagel.

– Att fasa ut blyhagel vid våtmarker är viktigt och det har 23 av EU:s medlemsländer redan gjort. Det här handlar inte om vi ska fasa ut blyhagel, det handlar om hur vi ska göra det, säger David Scallan, generalsekreterare för Face, i ett videoinlägg på federationens Youtube-kanal.

Han menar att det finns flera grundläggande brister i EU-kommissionens förslag. Bland annat pekar han på definitionen av våtmarker. Enligt Scallan inkluderar kommissionens definition även ”mindre vattenansamlingar som bildats efter regnfall”.

Han menar att detta i kombination med en annan regel, som förbjuder blyhagel inom 100 meter från våtmark, blir fel. Enligt Scallans egen tolkning kan då ”alla som bär på blyhagel inom 100 meter från vatten anses skyldiga”.

Under torsdagen ska Europaparlamentets miljökommitté rösta kring ett resolutionsförslag som vid ja-majoritet skulle innebära att EU-kommissonens förslag omprövas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV