Radar · Miljö

Arktis havsis mot rekordlåg nivå

Det uppvärmda vattnet i Arktis oroar klimatforskare.

Varmare vatten senarelägger bildandet av havsis vid Arktis, larmar Danmarks meteorologiska institut (DMI). Ett bottenrekord för årstiden närmar sig.

– Det vi ser precis nu är ett resultat av en självförstärkande process, säger havsisexperten Rasmus Tonboe på DMI.

Utbredningen av havsis i Arktis har minskat under de senaste 40 åren. Det hittillsvarande minsta utbredningen för oktober ser ut att underträffas, enligt DMI.

Rasmus Tonboe påpekar att den begränsade isutbredningen under sommaren har gett solen god tid att värma upp vattnet till onormalt hög temperatur.

I den östra delen av Arktis, norr om Sibirien, var vattnet två till fyra grader varmare än normalt, och i Baffinbukten, mellan Grönland och Kanada, en till två grader varmare.

– Det är en ond spiral. Den globala temperaturhöjningen förstärks i Arktis. Därför slår klimatförändringar särskilt hårt mot området, säger Rasmus Tonboe.