Radar · Morgonkollen

Världsledare pratar utveckling och covid-19

FN:s generalsekreterare António Guterres.

Hur ska FN:s hållbara utvecklingsmål kunna uppnås när världen härjas av coronapandemin? Frågan diskuteras under torsdagen vid ett virtuellt högnivåmöte som FN:s generalsekreterare António Guterres, Kanadas premiärminister Justin Trudeau och Jamaicas premiärminister Andrew Holness tagit initiativ till.

På agendan står bland annat ”konkreta finansiella lösningar” för utveckling. Världssamfundet riskerar att misslyckas med att uppnå de hållbara utvecklingsmålen till 2030 om inte motsvarande tio procent av världens BNP sätts av för detta, varnar de tre ledarna.

FN:s hållbara utvecklingsmål antogs vid ett toppmöte i New York hösten 2015. De 17 målen och 169 delmålen syftar till att utrota fattigdom och hunger samt tackla hälsoutmaningar, hållbarhet och klimatfrågan. Målen ska vara uppfyllda till år 2030.