Glöd · Debatt

”Noll flyg under 500 kilometer”

Klimatstudenterna Göteborg kräver att universitetet ändrar sin resepolicy.

DEBATT Vi i Klimatstudenterna Göteborg tycker att den pågående krisen visar på att nu, mer än någonsin, finns ett behov av att fortsätta arbetet för ett mer hållbart samhälle. Även om vi sett en minskning av de globala utsläppen på grund av covid-19 måste klimatfrågan behandlas som vår tids ödesfråga över ett långsiktigt perspektiv och förstås som en utmaning bortom rådande kris. Om vi inte arbetar för att uppnå målen i Parisavtalet och bidra till en hållbar omställning kommer klimatförändringarna vara en faktor som gör globala kriser likt Covid-19 vanligare i framtiden. 

Klimatstudenterna är en studentorganisation med grupper på flera olika svenska universitet. Vårt mål är att bidra till universitetens arbete för att följa Parisavtalet och leva som de lär. Ett av våra huvudsakliga mål är att sänka universitetens utsläpp. Här utgör transporter den i särklass största utsläppskällan.

Det finns en åtgärd Göteborgs universitet skulle kunna genomföra redan i dag med stora minskade utsläpp som en direkt följd av införandet. GU kan genom en ny resepolicy förbjuda tjänsteresor med flyg under 500 km. Anställda kan istället välja bland alternativ som buss, tåg eller färja till närliggande städer som exempelvis Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Klimatstudenterna Göteborg har nu under våren samarbetat med studentkårer och hållbarhetsgrupper på universitetet för att uppmana vår rektor Eva Wiberg att införa detta i den nya resepolicyn som arbetas fram.

Vi medger att i särskilda medicinska fall eller undantag av annan natur kan en tillfällig, kortare flygresa vara motiverad. Vad vi främst vill se är en ny övergripande resepolicy som främjar mer hållbara alternativ som tåg, buss och färja före flyg på sådana distanser. År 2018 stod flygresor under 500 kilometer för 7 procent av universitetets utsläpp och beräknas utgöra 5 procent av utsläppen 2019 när beräkningarna färdigställts. Det är dags för Göteborgs universitet att ta ställning och sänka den siffran avsevärt.

Vi menar att ett förbud mot dessa korta flygresor snarare än universitetets nuvarande förslag, utökade utsläppavgifter för tjänsteresor, vore mer effektivt. Detta är för att ett direkt förbud skulle införas utan hänsyn till de varierande ekonomiska förutsättningarna som finns hos universitetets olika institutioner. Dessutom, och viktigast av allt, skulle det också innebära att vi minskar utsläppen nu när vi kan, snarare än att betala för att fortsätta förorena.

Universitet borde i det här avseendet förhålla sig till högre förväntningar än andra institutioner.  För det första vägleder deras forskning resten av samhället och formar agendan för klimatarbetet. För det andra är deras studenter framtidens ledare och kommer att påverkas och formas av sin högre utbildning. Universitetens åtgärder gör därför särskild skillnad när de tar hänsyn till den egna klimatforskningen och lever som de lär. Som viktiga samhällsaktörer är det därför av stor betydelse att de går i täten när vi som samhälle kollektivt eftersträvar målet att hålla den globala medeltemperaturen under 1,5 grader.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV