Radar · Miljö

Skogsskövling påverkar inte bara djuren

Inte bara klimat och djurliv hotas när regnskog skövlas och stora industrier tar över.

Att avskogning är dåligt för biologisk mångfald och klimatet är sedan länge känt. Men det är också farligt för kvinnors rättigheter. I Papua Nya Guinea ökar drogmissbruk, tonårsgraviditet och våld i hemmet i takt med att skogen skövlas.

Enligt experter är trenden densamma världen över. Där regnskog skövlas och storskaligt, industriellt jordbruk tar över ökar våldet mot kvinnor – något som kan kopplas till patriarkala och koloniala strukturer, skriver Mongabay. 

I Papua Nya Guniea, som har världens tredje största regnskog, har stora palmoljeplantager tagit över och påverkat de lokala samhällena.

Kvinnor har historiskt sett varit de som arbetat i skogen, trots att det är männen som oftast ägt rättigheterna till marken. Nu har mycket skog skövlats i Papua Nya Guinea och det är de med minst rättigheter i samhället som drabbas hårdast – i det här fallet ofta kvinnor.

54-åriga Monica Yongol berättar för Mongabay att hon under sin livstid har fått se samhället där hon växt upp förändras:

– Saker har förändrats mycket för kvinnor under åren. De manliga medlemmarna i samhället eller till och med andra män från andra klaner går vidare och fattar beslut i privata rum där kvinnor inte har tillträde.

De kvinnor som i generationer har tagit hand om marken har sett till att deras barn lär sig att vårda marken på ett sätt så att den fortsätter föda dem. Men nu, i och med palmoljeplantage och större industrier, har balansen rubbats. Utvecklingen började under 1990-talet och har sedan dess fortsatt, skriver Mongabay.

Kvinnor mer utsatta

Kvinnor har anklagats för att stå i vägen för utvecklingen när de opponerat sig. Samtidigt som marken förstörs har kvinnor och flickor sett sina möjligheter till försörjning gå om intet. Mongabay beskriver hur kvinnor inte har en röst i förhandlingarna och de många negativa effekter detta har. Enligt Monica Yongol tycks kvinnor tänka mer långsiktigt på marken och framtida generationer medan mäns beslut är mer kortsiktiga.

Drogmissbruk, tonårsgraviditet och våld i hemmet är några av konsekvenserna av utvecklingen där stora industrier – som styrs från länder långt bort – har tagit över. Inom många ursprungsbefolkningar världen över har män och kvinnor, till skillnad från i många andra kulturer, haft olika men lika respekterade roller inom samhället. Men den koloniala effekt som stora industrierna har rubbar denna balans, enligt Jeanette Sequeira, vice direktör och koordinator för genusprogrammet på Global forest coalition. När kvinnor tvingas resa längre för att arbeta riskerar de ibland också att överfallas eller attackeras.

– Avskogning och klimatförändringar och miljöförstöring leder till en ökning av våldet mot kvinnor. Jag tror att det är en slutsats som vi kan dra mer och mer, säger Jeanette Sequeira till Mongabay.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV